A C T U E E L

Een eeuw Huize Boschrand

Willem van der Schoot, de huidige bewoner van Huize Boschrand op de Brediusweg en Chris Leenders van de Historische Kring Bussum hebben samen een boek geschreven over de geschiedenis van Huize Boschrand en de directe omgeving.
Aan bod komt niet alleen de historie van de villa, maar ook de ontwikkeling van het Brediuskwartier.
Verder zijn er hoofdstukken gewijd aan Hotel Jan Tabak door de eeuwen heen, Hotel Bosch van Bredius en de zo gevreesde Gooische Stoomtram. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de architect K.P.C. de Bazel, de familie Bredius, De Tweede Wereldoorlog en het Brediuskwartier na 1945. Er valt volop te genieten van oude foto’s en tekeningen. Het boek is gedrukt in een beperkte oplage en is verkrijgbaar bij Boekhandel Los voor € 14.95.

Gevonden voorwerpen

Op vrijdag 15 september is in Museum Hofland de expositie "Gevonden Voorwerpen" geopend.  Het is een tijdelijke tentoonstelling van gevonden voorwerpen in met name het Gooi. Het betreft een samenwerking van Museum Hofland en de archeologische vereniging Naerdincklant.

De openingshandeling werd verricht door de Larense wethouder Tijmen Smit. Hij moest de ceremoniële sleutel vinden met een metaaldetector. Veel Gooise (cultuur)historische verenigingen, waaronder de Historische Kring Bussum, waren als genodigden daarbij aanwezig. Na de openingshandeling werd een rondleiding verzorgd door initiatiefnemer Sander Koopman, lid van Naerdincklant. Hij vindt dat het hoog tijd werd om Gooise voorwerpen in samenhang bijeen te brengen, om daarmee een overzicht te geven van het leven in het Gooi door alle eeuwen heen. 

Er zijn voorwerpen bijeengebracht vanuit het Provinciaal archeologisch depot in Castricum, het Rijksmuseum voor oudheden in Leiden, Stichting Loosdrechts Porcelein en ook van particuliere verzamelaars. Zo zijn er uit vroege tijden vuistbijlen en speerpunten te zien, een prachtige bronzen bijl en Romeinse munten. Ook uit latere tijden worden wapens en voorwerpen  getoond, zo ook vanuit de Franse Kamp in Bussum. 

'Gevonden Voorwerpen' worden getoond tot december 2018, naast de vaste collectie van (Geologisch) Museum Hofland. Het museum bij Sint Jans kerkhof in Laren is geopend van dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 16.30 uur. Meer informatie leest u op www.geologischmuseumhofland.nl.

                                                               Wethouder Smit op zoek naar de sleutel

Nieuw Spiegelschrift

De inwoners van het Spiegel krijgen weer een exemplaar van het Spiegelschrift in de bus. Het jongste nummer werd vrijdag 15 september gepresenteerd in de Gooilandschool. De Historische Kring Bussum was daarbij. De keuze van deze locatie had te maken met het thema van het septembernummer: onderwijs in het Spiegel. Vier schoolhoofden in het Spiegel namen een eerste exemplaar in ontvangst: Petra Laseur (Vitus), Philip Wind (Willem de Zwijger), Marjolein van Gelsdorp (Brandsmaschool) en Anne Floor Vigeveno (Gooilandschool).

In deze uitgave een uitgebreid interview met hen. Verder o.a. een artikel over muziekonderwijs, het nieuwe boek over Bensdorp en klustips voor villabezittters.

Losse nummers zijn voor € 3,95 te koop bij Boekhandel Los, Tadorna Media (Brinklaan 75a) en Bas de Goede (Winkelcentrum Hilversumse Meent).

 

Terugblik OMD 2017

Of u nu wel of niet de Open Monumentendagen in Bussum heeft bezocht,  HIER is een videofilm te zien met een kort overzicht van de activiteiten tijdens dit geslaagde weekend. De vrijwilligers van de Historische Kring Bussum hebben deze dagen met veel plezier georganiseerd.

                                                                         

 

 

OMD 2017 Franse Kamp

Het Open Monumenten-weekend was in Bussum weer een plezierig evenement. De zaterdag speelde zich voornamelijk af in en bij het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum aan het Stationsplein. Daar konden informatieborden en een videopresentatie over de Erfgooiers worden bekeken. Er kwamen ruim honderd mensen op af.  Naar schatting een zelfde aantal mensen bekeek de film op zondag in de kantine van camping De Fransche Kamp. Daar was ook een fototentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het terrein en de camping. Buiten waren ook weer informatieborden over de Erfgooiers te zien, en de kinderen konden een ritje maken in een heuse zweefmolen.

Een muzikale bijdrage werd geleverd door Fredie Kuiper met accordeon.

De bezoekers op de Fransche Kamp konden ook een bunkerwandeling maken. Van die mogelijkheid maakten eveneens ruim honderd mensen gebruik, onderwie ook nogal wat kinderen. Landelijk gezien waren er 950-duizend bezoekers op Open Monumentendag. Dat is iets minder dan verleden jaar, waarschijnlijk door de minder gunstige weersomstandigheden. In Bussum was het weer verrassend goed en de inzet van de vrijwilligers was ook dit keer indrukwekkend.Om de videopresentatie over de Erfgooiers nog eens te bekijken klik HIER

Dan was er ook nog een fotowedstrijd georganiseerd. De prijs ging naar Myrthe Klein van de Brandsmaschool, groep 8. Zie hieronder de prijsuitreiking en de winnende foto.