A C T U E E L

In ere hersteld

De fraaie glas in loodramen van het station Naarden Bussum zijn weer in volle glorie te zien. Onbekenden hadden onlangs een deel van de ramen vernield, en ook een van de stationsklokken moest het ontgelden. De firma Selbach ging op vrijdag 9 juni aan de slag en het resultaat mag er zijn. (foto's Jaap van Hassel)

OMD 2017

Open Monumentendag 2017 in teken van Boeren, burgers en buitenlui
 
De 31ste landelijke BankGiro Loterij Open Monumentendag op 9 en 10 september 2017 staat in het teken van “Boeren, burgers en buitenlui”. Een historische kreet waarmee stadsomroepers destijds de aandacht van het publiek trokken. Het thema benadrukt de relatie tussen stad en land en bijbehorende monumenten.

Economische en maatschappelijke verbondenheid
“Boeren, burgers en buitenlui” zijn stads- en plattelandsbewoners én mensen met een rondtrekkend bestaan. Het landelijk gekozen thema raakt hun onderlinge relaties; voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Een groot aantal monumenten opent op 9 en 10 september de deuren voor publiek en biedt de bezoekers een unieke beleving van deze economische en maatschappelijke verbondenheid. Te denken valt aan boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen, molens, markten, waaggebouwen, pakhuizen, als ook winkels, buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen.

European Heritage Days
De BankGiro Loterij Open Monumentendag is onderdeel van het Europese evenement European Heritage Days waaraan 50 landen deelnemen. Het Europese thema is “Discover Nature Together”; de aanleiding om in Nederland met het thema Boeren, burgers en buitenlui de nadruk te leggen op de agrarische geschiedenis en de relatie tussen de stad en het buitengebied.

Donderdag 7 september: Landelijke opening in Westerveld
De landelijke opening van de Open Monumentendag 2017 vindt plaats in de Drentse gemeente Westerveld, op Landgoed Overcinge te Havelte. Het agrarische en landelijke karakter van deze idyllische plek past buitengewoon goed bij het thema van Open Monumentendag. De opening is traditiegetrouw op de donderdag voor het weekend van Open Monumentendag, op 7 september 2017. De Gemeente Westerveld is in 2011 uitgeroepen tot beste erfgoedgemeente van Nederland vanwege de duidelijke relatie tussen haar erfgoedbeleid en het gemeentelijke beleid van landschap, cultuur en natuur.
 
Vrijdag 8 september: Open Monumenten Klassendag
Op de vrijdag voor de Open Monumentendag, op 8 september, is er ook in 2017 de Open Monumenten Klassendag, waarbij leerlingen uit de groepen 7/8 van basisscholen in het hele land monumenten bezoeken.

 

Extra ALV 2017

                                                                                      foto's Jaap van Hassel

Op 25 april hield de Kring haar jaarvergadering. Maar vanwege twee onderwerpen moest er een extra vergadering plaatsvinden om geldige besluiten te kunnen nemen. Zo kwamen er op 30 mei twaalf leden bijeen in het Documentatiecentrum van de HKB. Daar presenteerde de op 25 april benoemde kascontrolecommissie haar verslag en dechargeerde de bestuursleden van het door hen gevoerde financiële beleid over 2016. Vervolgens werden de statuten op een detail aangepast om te voldoen aan de ANBI-eisen. Dat wil zeggen dat daarmee giften aan de vereniging voor de belasting aftrekbaar zijn. -  Klaas Oosterom, secretaris

Lees de Concept-notulen van de EXTRA ALV 2017

Jaarvergadering 2017

Het bestuur van de Historische Kring Bussum heeft versterking gekregen! De Algemene Ledenvergadering ging op dinsdagavond 25 april akkoord met het voorstel om oud-wethouder Adriana van den Berg te benoemen tot bestuurslid. Voorzitter Jan Lieste en secretaris Klaas Oosterom gaan door. Zij hadden zich herkiesbaar gesteld en de ALV stemde in met de continuering van hun bestuurstaken. Klaas Oosterom gaf een toelichting op het jaarverslag.

                                              voorzitter Jan Lieste met het nieuwe bestuurslid Adriana van den Berg

De zeer goed bezochte jaarvergadering stond evenals de vorige ALV verder vooral in het teken van de financiële verslaglegging en de begroting. Voor het boekjaar 2016 is een nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit Chris Leenders en Alexander Overdiep. Zij zullen verslag doen op de Extra Algemene Ledenvergadering op 30 mei in het documentatiecentrum van de HKB. Dan wordt de leden gevraagd om het bestuur décharge te verlenen.Ook ligt er dan een statutenwijziging ter goedkeuring voor. Die aanpassing is nodig om aan de ANBI-voorwaarden te voldoen.

Vóór het financiële gedeelte van de jaarvergadering op 25 april kon worden genoten van een boeiende film over de grote welgestelde Bussumse familie Lucassen. Het oudste kleinkind, Maarten Bertrams, gaf een sprankelende toelichting en beantwoordde vragen. Om de film nog weer te bekijken klik hier  Foto's zijn van Jaap van Hassel. Nog meer van hem is HIER te vinden.

Lees de Concept-notulen van deze Algemene Ledenvergadering

                                                             Maarten Bertrams gaf een vrolijke film-introductie

 

Toneelhistorie

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen! Het extra dikke nummer is bijna helemaal gewijd aan de geschiedenis van het Bussumse amateurtoneel. Ook is er nog een boeiend artikel over een boerderij die op de Lange Heul heeft gestaan in de richting van Hilversum. De leden van de Kring krijgen het blad zoals altijd in de bus. Zij betalen jaarlijks €15,- en krijgen daarvoor twee tot drie tijdschriften per jaar. In het documentatiecentrum van de Kring en bij de Bussumse boekhandels LOS en BRUNA is het blad los te verkrijgen voor €7,50. Oudere nummers zijn voor een groot deel nog te koop bij de Kring en ook is er de mogelijkheid om veel bladen online in te zien..