BLOGBOEK

Kinderkoren 1953

 

                                                              Bron: "Koor en Kunstleven" uitgeverij Harmonia- Hilversum

Militaire koopzondag

Op Zondag 7 mei beleefde Bussum een bijzondere combinatie: een koopzondag met een optocht van militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De voertuigen gingen dwars door het centrum, soms verbaasd gadegeslagen door het publiek. (foto's Jaap van Hassel)

klokgelui

Waar haal je bijzondere hinneringen mee op? Vooral met geuren. Maar zeker ook met klokgelui.

In Bussum luiden de klokken van de bestaande kerken nog maar beperkte tijd. Vroeger hoorde je ze vaker en langer. Op Youtube is een hele verzameling te vinden van kerken, klokken en gelui. Er zijn ook Bussumse kerken bij. Helaas ontbreken de geluiden van verdwenen kerken, b.v de Heilig Hartkerk aan de Kamerling Onnesweg en de Zuiderkerk aan de Ceintuurbaan. De Vredekerk en de St Vituskerk staan nog overeind, maar het luiden van klokken kan niet meer. Wat zou het mooi zijn om dat gelui(d) van die verdwenen kerken nog weer eens te horen! Misschien zwerven er nog wel ergens opnamen rond. Bij deze een oproep.

We stellen ons voorlopig tevreden met:

de Wilhelminakerk en de Koepelkerk

de Verlosserkerk

de Jozefkerk

de Spieghelkerk

de Lutherse kerk

de Remonstrantse kerk

 

 

Monumentenzorg: Informatie financiering onderhoud

We hebben interessante informatie gevonden voor (aanstaande) eigenaren van gemeentelijke monumenten die op het punt staan zelf hun monumentale pand te verbouwen of te restaureren. HIER kunt u meer te weten komen over:

  • Voordelige regelingen die bestaan speciaal voor onderhoud en/of verbouwing van monumentale woningen
  • Voorwaarden en voorbeelden onderhouds,- en verbouwingskosten als aftrekpost belasting
  • Gebruik maken van regeling 'Voorfinanciering Belastingteruggave'

Bijna onvervangbaar

Met de komst van de fusiegemeente Gooise Meren zijn veel dingen in Bussum gewijzigd: borden, opschriften en logo's. De naam Bussum wordt zo op veel fronten uitgewist. Maar heel snel zal t niet gaan met de putdeksels. Daar zal de naam van de verdwenen gemeente Bussum nog jarenlang op prijken.