Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (mei 2003) pag. 2


Colofon

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Martin Heyne [et al.]
Prins Hendrikpark 100 jaar.

Eindredactie Marcus van der Heide.
Gooibergpers Bussum
ISBN 90-72184-42-4

in samenwerking met Historische Kring Bussum.
Prijs van dit dubbelnummer Contactblad € 5,-
NUGI 480 (regionale geschiedenis).
Illustraties Martin Heyne en Documentatie HKBussum.
Vormgeving/drukwerk: Drukkerij Imprimo Bussum.