Skip to main content

Verzetsmensen

Op het informatiebord "Verzetsmensen herdacht in Bussum Zuid" staat vermeld dat bij de bouw van de wijk de Westereng in 1948 straten vernoemd zijn naar omgekomen Bussumse verzetsmensen. De huizen aan de noordzijde van de P.M.R. Versteeghstaat waren al in 1942 gebouwd. De straat heette toen nog de Engweg en is in 1948 omgedoopt. 

Aanvankelijk viel de keuze om straten te vernoemen op slechts vier namen: Fokke Bleeker, Elise Dammers. Herman Ruys en Pierre Versteegh. Het werden uiteindelijk negen straten, vernoemd naar elf verzetsmensen. De Ruysstraat verwijst naar drie mannen uit één gezin: vader Gerrit Ruys en zijn zonen Herman en Hugo. 

Op 4 mei 2020 werd op initiatief van de Historische Kring Bussum aan de woning van Fokke Bleekerstraat 1 een plaquette aangebracht ter nagedachtenis aan deze tien mannen en één vrouw.

Op 4 mei 2023 is daar een informatiebord aan toegevoegd, met een foto en korte informatie per persoon. Op deze webpagina kunt u over hen nog meer uitgebreide informatie lezen.