Skip to main content

ANBI

De Historische Kring Bussum is per 1 januari 2011 aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaalnummer is RSIN 8166.01.227.
De vereniging wordt geheel geleid door vrijwilligers en mag als ANBI fiscaal aftrekbare giften, lijfrente, schenkingen en legaten ontvangen. Contributies, subsidies en bijdragen van sponsors en particuliere giften zijn noodzakelijk om ons werk in overeenstemming met onze doelstellingen te kunnen uitvoeren. De vrijwilligers ontvangen geen beloning en krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Zie ook relevante informatie op  de pagina Bestuur