Skip to main content

Foto van de maand

Juni 2024

150 jaar geleden werd de Oosterspoorlijn aangelegd, de verbinding tussen Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Amersfoort. Er kwam een station zowel voor Naarden als Bussum, “station Naarden-Bussum”  geheten. De toegangsweg naar dit station was aanvankelijk een zandpad en werd, heel origineel, de Stationsweg genoemd. Aanvankelijk vestigde zich hier een koetshuis waar men fietsen en koetsen kon huren om passagiers de mogelijkheid te geven zich verder in het Gooi te verplaatsen, zie intro foto. Langzaam veranderd het aangezicht van de Stationsweg. Het zandpad werd een verharde weg en er werd langs deze weg gebouwd. Zo verrijst in 1902 het imposante Van Houtenpand, Stationsweg 2 en daarnaast in 1906 het symmetrische winkelpand met bovenwoningen voor drie winkels. Alle naar het ontwerp van Wim Wiggers de Vries. De torentjes zijn inmiddels gesneuveld evenals één balkon.   De in 1933 nog open ruimte werd opgevuld met een drietal woon-/winkelpanden. In één ervan (nr. 30) vestigde zich een kapper. Het ...