Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 66


Het laatste Contactblad!

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Dit Contactblad is het laatste nummer dat de huidige redactieleden afleveren. Vanaf 199 1 hebben Joke Vos en Johan Klijnman onafgebroken deel uitgemaakt van de redactie. Na elf jaar vinden zij het beide tijd worden dat anderen het van hen overnemen. Zij hopen hierdoor tijd te krijgen voor het verrichten van historisch onderzoek en het schrijven van artikelen