Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 66


Dringende oproep

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Vanaf 199 1 hebben Joke Vos en Johan Klijnman onafgebroken deel uitgemaakt van de redactie. Na elf jaar vinden zij het beide tijd worden dat anderen het van hen overnemen. Zij hopen hierdoor tijd te krijgen voor het verrichten van historisch onderzoek en het schrijven van artikelen

De Historische Kring Bussum zit door dit vertrek zonder redactie. Leden van de Historische Kring die zich willen inzetten zodat het Contactblad kan blijven verschijnen, worden opgeroepen om zich op te geven. Speciale eigenschappen zijn niet absoluut noodzakelijk, het beschikbaar hebben van enige tijd is voldoende, het is wel handig indien een of liefst meer vrijwilligers bekend zijn met een computer. De huidige redactieleden zijn bereid om een nieuwe redactie bij het opstellen van het eerste Contactblad in 2002 wegwijs te maken en te assisteren. Indien zich helemaal niemand aanmeldt, betekent dit het einde van het Contactblad van de Historische Kring Bussum.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mevr. Joke Vos-Bogaard, Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel. 693 67 10. BELANGRIJKE DATA in 2002. Noteer ze vast in uw agend