Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 66


Belangrijke data in 2002

Noteer ze vast in uw agenda

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Dinsdag 22 januari 2002 NIEUWJAARSBIJEENKOMST.

Dinsdag 26 maart 2002 de JAARVERGADERING, na de pauze vertonen wij u enige dia's.

Woensdag 26 juni 2002 contactavond.
Voor deze avond willen we iemand van de gemeente Bussum uitnodigen om ons een en ander te vertellen over de plannen omtrent de Landstraat en natuurlijk het gemeentehuis.

ZATERDAG 17 oktober 2002 contactmiddag. Op deze middag vanaf 14.00 uur komt Bert de Beer ons vertellen over de Erfgooiers.

De contactavonden beginnen allemaal om 20.00 uur in ons informatieldocumentatiecentrum aan de Huizerweg no. 54 te Bussum.
De contactavond/middag zijn voor zowel leden als niet leden.

GRAAG TOT ZIENS