Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/2 (september 2001) pag. 33


Inhoud

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Jaargang 17 nummer 2 * september 2001
ISSN 0920-5683

pagina
34 Oplossing puzzel        Ph. Scherpbier
35 90 Jaar scouting in Bussum    M.J.M. Heyne
53 Puzzel        Ph. Scherpbier
54 Een kaartje aan de wand (2)    G.M. Langemeijer
55 Contactavond over de watertoren    E. Droogleever Fortuyn
59 Mia van Oostveen (1899-1979)    M.J.A. van der Heide
64 Openbare contactavond van de Historische Kring op 18 oktober 2001
64 Open Dag TVE op 22 september 2001

Voorblad:  Mimi de Vries en Jeanne de Leeuw als kabouters van de Meisjes Padvinders Club in 1923.

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Donderdagavond 18 oktober 2001
* openbare contactavond waarop de heer drs. G.J. Petri zal spreken over het Wilhelmus.
* Aanvang 20.00 uur in Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 35 t/m 49 M.J.M. Heyne, pag. 56 dr.ir. M. Haas, pag. 60 t/m 63 M.J.A. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.
Kopij voor het decembernummer graag inleveren vóór 1 november 2001.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan Klijnman.

Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij be-houdt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.