Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/2 (september 2001) pag. 34


Oplossing puzzel

Philip Scherpbier

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op onze puzzel in ons vorig nummer is enthousiast gereageerd. Hier volgt de oplossing, de twee uit Bussum verdwenen plekken St. Vitusgebouw en Dr. Fockstraat.

Stand    Dijk
Tand    Ring
Vorm    Fiets
Inkt    Olie
Top    Cent
Uit    Kost
Steen    Steen
Geld    Trek
Ekster    Room
Boom    Auto
Over    Arm
Uit    Tafel
Werk