Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 17/2 (september 2001) pag. 50-56


Contactavond over de watertoren

E. Droogleever Fortuyn

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Op 13 juni werd door de Historische Kring Bussum een openbare contactavond gehouden. Deze avond was druk bezocht (onder andere door circa 35 leden) en de aanwezigen genoten van een interessante voordracht.
Ir. ir. Michiel Haas vertelde direct dat de avond niet over het verleden van de watertoren zou gaan, dat is bij de Historische Kringleden voldoende bekend, maar over de toekomst.

De watertoren is al sinds vele jaren niet meer in gebruik en moet dus óf een nieuwe bestemming krijgen óf verdwijnen. Het NIBE (Ned. Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) heeft een gedurfd plan ontworpen om de toren te verbouwen tot een nieuw kantoor. Voor het NIBE staat milieu centraal en dus zijn er nogal wat nieuwe snufjes in verwerkt. Op energiegebied zal de toren zelfvoorzienend zijn: de serre is voldoende om de toren van warmte te voorzien en windmolens voorzien het gebouw van stroom. Regenwater wordt opgevangen en een speciale helofytenfilter zorgt voor zuivering van grijs of zwart water. Voor de bouw wordt hoofdzakelijk Europees hout gebruikt: houten tussenvloeren, houten kozijnen, houten trappen. Voor liften zal een schacht buiten de toren gebouwd worden. De plannen zijn door de gemeente Bussum goedgekeurd en VROM heeft een 'groenverklaring' afgegeven.

Natuurlijk is voor deze revolutionaire innovatie veel geld nodig, er wordt gezocht naar Nederlandse en Europese subsidies. Uit de voordracht blijkt dat het aantal te overwinnen obstakels legio is, maar de heer Haas is enthousiast en vol vertrouwen. Op de vraag wanneer het project gerealiseerd is antwoordde hij, dat als de financiële planning en alle vergunningen rond zijn, naar verwachting in 2003, de renovatie in tien maanden uitgevoerd kan zijn.

Iedereen uit Bussum mag dan één dag komen kijken, daarna is de toren gewoon in gebruik als kantoor…. van het NIBE.