Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 21/2 (september 2005) pag. 22


Stichtingsjaren van kerkgenootschappen in Bussum

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

1827 Ned. Hervormde Gemeente Bussum, in combinatie met Laren-Blaricum
1878 Zelfstandige Ned. Hervormde Gemeente
1882 Nederlandsche Protestantenbond afdeling Naarden-Bussum
1887 Gereformeerde Kerk
1902 Filiale Lutherse Gemeente Naarden-Bususm
1909 Vrije Evangelische Gemeente
1913 Vergadering van Gelovigen
1915 Doopsgezinde Gemeente
1917 Ned. Israëltische Gemeente
1926 Chr. Gereformeerde Kerk
1935 Leger des Heils
1935 Remontrantse Kring Bussum-Naarden