Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 25/2 (augustus 2009) pag 36


Colofon

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Auteursrecht voorbehouden: Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.

BESTUUR
Voorzitter: Adriaan Branderhorst
Secretaris: Klaas Oosterom
Vice voorzitter: Jan Lieste
Penningmeester: Peter Heyen
Algemeen bestuurslid: Frank de Groot

Uitgever:
Historische Kring Bussum
Redactie:
Eric de Ruijter, P.M.R. Versteeghstraat 9, 1403 RS Bussum E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Frank de Groot, Pr. Margrietplantsoen 23, 1403 ST Bussum E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Redactiesecretariaat:
Inge Engelbarts, Lijsterlaan 313, 1403 AX Bussum E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Medewerkers aan dit nummer:
Nel Krijnen-van Gog, Chris Leenders, Klaas Oosterom, Alexander Overdiep, Antoinette Soede, Jenika van der Torren, Jaap van Welsen, Lars Wieringa
Ontwerp & vormgeving:
Drukkerij TenSet Bussum
Fotografie & beeldmateriaal:
Historische Kring Bussum, Archief Martin Heyne
Druk:
Drukkerij TenSet Bussum

Bereikbaarheid documentatiecentrum
Adres: Huizerweg 54, 1402 AD Bussum Telefoon: 035-69 129 68
Openingsuren: maandagmorgen van 9.00-12.00 uur donderdagmorgen van 9.00-12.00 uur vrijdagmiddag van 14.00-16.30 uur
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.historischekringbussum.nl

Lidmaatschap & abonnement:
De (minimum) contributie bedraagt  € 15,00 per kalenderjaar. Voor verzending buiten Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent wordt dit bedrag met € 4,10 portokosten verhoogd.
U kunt zich aanmelden als lid door overmaking van genoemd bedrag op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum, met vermelding van ‘nieuw lid’ en uw volledig adres.
Nieuwe leden krijgen alle nummers van het verenigingsblad van het lopende jaar.
Opzegging geschiedt schriftelijk vóór 1 december.

Verenigingsblad Bussums Historisch Tijdschrift
Losse nummers van het verenigingsblad zijn voor € 7,50 verkrijgbaar bij het documentatiecentrum en bij Boekhandel Los te Bussum.

Advertenties:
De kosten van advertenties in het verenigingsblad bedragen per plaatsing:
1/1 pagina in kleur € 240,-. 1/1 pagina in zwart/wit € 180,-.
1/2 pagina in kleur € 120,-. 1/2 pagina in zwart/wit € 90,-.
1/3 pagina in kleur € 80,-. 1/3 pagina in zwart/wit € 60,-.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester, tel. 06-53806640.