Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 13/1 (mei 1997) pag. 19


Fototentoonstelling Veranderend Bussum

Ingrid van Dijk, Archiefmedewerkster Gem. Bussum

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op dinsdag 8 april jl. was het zover. Om 15.00 uur werd de fototentoonstelling 'Veranderend Bussum' in het gemeentehuis geopend door de gemeentesecretaris de heer J.P.C. Buijs. Vervolgens heeft hij de fotocollectie officieel overdragen aan de archivaris van de gemeente Naarden, de heer D. Dekerna. De gemeentesecretaris droeg de fotocollectie over door een reproductie van een oude foto in een mooi lijstje aan de archivaris van Naarden te overhandigen.

De tentoonstelling bevatte ongeveer 50 foto's van panden en straten in Bussum. Ook waren er foto's en ansichtkaarten te zien in vitrinekasten. De tentoonstelling geeft een indruk van een unieke verzameling foto's met een grote historische waarde. 

Hoe komt de gemeente aan al die foto's?

De gemeente Bussum heeft een grote hoeveelheid foto's verzameld van huizen, winkels, bedrijven, straten, kerken en andere objecten in Bussum. Een groot deel van deze foto's is gemaakt door de gemeente, een ander deel is gemaakt in opdracht van de gemeente. De verzameling bevat ook veel ansichtkaarten van Bussum. Zo is er een unieke collectie van ongeveer 7.000 foto's en kaarten ontstaan, die grote historische waarde heeft, vooral omdat er veel foto's zijn van panden die niet meer bestaan.

Zowel de gemeente als de Historische Kring zijn in het bezit van een grote hoeveelheid foto's. De fotocollectie's waren slecht toegankelijk. Foto's zoeken over een bepaald onderwerp of een bepaalde straat was een zeer tijdrovend karwei. Voor de gemeente reden om het initiatief te nemen om daar, voor zowel de gemeente als de Historische Kring verandering in te brengen. In 1994 is met hulp van leden van de Historische Kring Bussum gestart met het inventariseren en beschrijven van deze foto's. Daardoor is het veel makkelijker geworden om foto's over een bepaald pand of onderwerp op te zoeken. De inventarisatie is nu gereed. De gemeente vond een tentoonstellmg een ideale manier om inwoners van Bussum en andere geinteresseerden een indruk te geven van deze bijzondere fotocollectie.

Tijdens de opening van de tentoonstelling werd de fotocollectie officieel overgedragen aan het stadsarchief Naarden. Vanaf eind mei 1997 is het voor publiek mogelijk om de foto's daar in te zien. Raadplegen is mogelijk op werkdagen van 14.00-17.00 uur in het stadsarchief Naarden aan de Cattenhagestraat 8 (telefoonnummer 035-695 78 11). 

Bedankt!

Op deze plaats wil ik de leden van de Historische Kring bedanken voor hun hulp, interesse en inzet. In het bijzonder mevrouw Gielen en de heer Jansen. Zij hebben de afgelopen jaren met niet aflatend enthousiasme gewerkt aan de inventarisatie van de fotocollectie. Mede door hun inzet is het gelukt om deze bijzondere collectie voor een breder publiek toegankelijk te maken. Nogmaals bedankt!