Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 13/1 (mei 1997) pag. 31-32


Wandelen in Bussum

Gerard Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Wandelen in Bussum, doen we dat nog wel? We hebben immers allemaal een fiets of auto en veelal haast. Rond 1925 zag men practisch alleen voetgangers op straat, de 'loopjongens' op de fiets uitgezonderd. Als mijn moeder boodschappen ging doen in het dorp mocht ik wel eens mee. Aan die wandelingen heb ik niet de goede herinneringen, want mijn moeder ontmoette nog wel eens kennissen op straat en die ging ze zo maar niet voorbij. Een kwartiertje babbelen duurde een eeuwigheid voor mij. Uitputtend was het ook als ze kleding met je ging kopen. Eindeloos werd er gewikt en gewogen en de stofen betast want de kwaliteit moest zodanig zijn dat het kledingstuk lang mee kon. Mijn jongere broertje kon er dan ook nog plezier aan beleven. Kwaliteit was vroeger eis nr. 1 en 'op de groei' eis nr. 2. Mijn moeder nam nooit de boodschappen mee naar huis; dat werd ook niet verwacht door de winkeliers. Pakjes werden altijd keurig dezelfde dag thuisbezorgd door een loopjongen. Soms mocht ik wel eens mee naar het huis van mijn grootouders. Dat was maar een kleine wandeling van Boslaan 2a naar Koningslaan 11. Je moest netjes op je stoel blijven zitten, maar het loonde wel de moeite. Want als de ouderwetse kamer geleidelijk vager werd door de invallende schemering stond mijn moeder op en prutste dan een tijdje aan een vreemdsoortige lamp, die ze vervolgens met een lucifer ontstak. Het resultaat was iedere keer verbluffend, want plotseling gloeide er 'n vlammetje en dat vlammetje werd steeds groter. De meubels en de mensen in de kamer werden weer duidelijk zichtbaar. Het eerst zag ik altijd de witte pijpekop van de Duitse pijp die mijn grootvader rookte. Thuis hadden we niet zo'n mooie lamp. Bij ons draaide mijn moeder een knopje om en floep de kamer baadde direct in het felle electrische licht. Die vreemde situatie dat er nog mensen waen die gaslicht hadden is mij nu altijd nog niet duidelijk. Vermoedelijk hebben vooral de oudere mensen de overgang van gas op electriciteit uitgesteld vanwege de rompslomp die dat meebracht.
De vrij lange weg naar school legde ik op mijn korte beentjes in een kwartiertje af: d.w.z. 2 maal per dag heen en weer was dus dagelijks een uur wandelen bij regen en zonneschijn.

In mijn jeugd is beslist niet de basis gelegd om over wandelen in Bussum te schrijven, maar gelukkig heeft mijn vrouw kennelijk andere jeugdervaringen gehad, want rond 1985 begon zij met groepjes belangstellenden te wandelen door het Spiegel. Na afloop ontmoette ik wel eens zo'n groepje wandelaars en die spraken veelal zeer enthousiast. Zij hadden veel dingen gezien, waar zij vroeger nooit acht op hadden geslagen. Gewenning is een slechte gids. Het is opvallend dat nieuwe bewoners dikwijls meer opvangen van de hen nog vreemde omgeving dan de eigenheimers.

Jaren geleden reed ik met de fiets vauaf de Zwarteweg de Meerweg af richting Nassaulaan en kreeg de dwaze inval mijn blik alleen te concentreren op de daken van de huizen links en rechts van de weg. Het resultaat was verbluffend. De enorme variatie in dakconstructies en dakbedekking was geweldig groot. Zo zou nooit meer een laan of straat bebouwd kunnen worden. In onze tijd kan dat kennelijk niet meer. VARIATIE! het sleutelwoord om iets van het eigene van het Spiegel te kunnen aanvoelen. De Historische Kring Bussum verzocht mijn vrouw een aantal wandelingen op papier te zetten. Het zijn er drie geworden; van elk ongeveer 1 uur. Bij de beschrijving is een duidelijke routekaart gevoegd. Het voordeel van het kaartje is, dat men de route kan beginnen op het punt waar men het dichtste bij woont. De tekst in de folders is heel informatief en met vele foto's verlevendigd.

Wandeling 1
Eventueel uitgangspunt is de bibliotheek aan de Brinklaan, vandaar komt men via de Nassaulaan in het Nassaupark en verder door een aantal lanen in het Spiegel. Onderschat u de Nassaulaan niet! In die laan stonden vroeger fraaie viila's, na circa 1900 verbouwd tot winkels. De gevels van de villa's zijn beslist de moeite waard.

Wandeling 2
Uitgangspunt bibliotheek richting Koepelkerk en raadhuis via Prins Hendriklaan, Stationsweg, Generaal de la Reylaan, Brediusweg, Willem Bilderdijklaan terug naar de bibliotheek.

Wandeling 3
Een complete Spiegelwandeling, eventueel te beginnen bij de Kom van Biegel.

Hiermee heb ik alleen summier even willen aanduiden waarheen de wandelingen u globaal voeren. De folders met de complete beschrijvingen kosten f 1,50 en kunnen worden besteld bij:
De Historische Kring Bussum
Huizerweg 54
elke vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Of bij: de VVV (Gooi en Vechtstreek),
A. Dortsmanplein 1b te Naarden tel: 6942836
Ook kunt u informatie krijgen bij Mevr. A. Langemeijer-Lucassen, Regentesselaan 35 te Bussum. Tel: 6910114.

De Historische Kring Bussum realiseert zich dat o.a. de ANWB en de Nederlandse Spoorwegen in zeer veel plaatsen aantrekkelijke wandelroutes hebben uitgezet en dat het dan beslist nietg gaat om alleen maar steden met oude gebouwen. Veelal gaat het juist om kleine rustige plaatsen, waarvan men relaxed huiswaarts kan keren. Een goede reden om ook zelf maar eens in Bussum op stap te gaan. Wie weet komen er dan nog meer wandelingen.