Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift jaargang 30 nummer 3 (december 2014) pag. 28


Bussum in boeken

Klaas Oosterom

In deze rubriek bespreekt Klaas Oosterom recente en minder recente boeken die passen bij de onderwerpen in dit nummer. De boeken kunnen in het Documentatiecentrum van de Kring ingezien worden. Ze worden niet uitgeleend.

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.Bussum in boeken

 

Lezen voor iedereen

De Bussumse historicus Paul Schneiders schreef in 1990 dit boek over de geschiedenis van de openbare bibliotheek in Nederland. Het leeszaal- en bibliotheekwezen bestond toen 100 jaar. Hij gebruikt vaak gegevens die betrekking hebben op de Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum en van Laren-Blaricum. Het boek is rijk geïllustreerd met zwart/wit afbeeldingen.
Het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC) gaf het gebonden boek van 248 pagina’s uit.

 

De zaak Beukenoot

Het Boekenweekgeschenk 1950. Het boek is van een Bussumse auteur, Marianne Philips.
Ze werd in 1886 geboren en groeide op in een orthodox-joods milieu. Zij werd het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Bussum. De zaak Beukenoot is een novelle waarin de onmacht wordt beschreven van een eenvoudig man als hij in aanraking komt met politie en justitie. Marianne Philips overleed in 1951. Het bijzondere aan dit boekje was dat de naam van de auteur niet werd genoemd. Lezers konden aan een prijsvraag meedoen om de schrijver te raden. Er werden 130.000 exemplaren van gedrukt. Je kreeg het als je voor f 4,50 boeken kocht.

 

Bussum door schrijversogen

Al in 1978 ging de Bussumer Marcus van der Heide aan de gang om literaire gegevens van Bussumse (en Gooise) schrijvers en dichters te verzamelen. In 1984 publiceerde hij het resultaat in dit boek. Het boek bevat naast veel biografische gegevens uiteraard ook veel citaten, foto’s (van Martin Heyne) en andere afbeeldingen. Frederik van Eeden (1860-1932) en mensen dicht bij hem en andere tijdgenoten krijgen veel aandacht.
Het boek is getypt (!) in Courier van verschillende groottes en de opmaak maakt het de lezer niet gemakkelijk. Het gelijmde boek, 112 pagina’s, gaf Van de Heide zelf uit.

 

Het Nederlands Literatuur Kwartet

Wel gedrukt, maar toch geen boek. 48 kaarten van kwartetten van schrijvers en dichters uit diverse tijden en stromingen vanaf de 16e eeuw. Op elke kaart staan een foto, een korte biografie en enkele belangrijke werken. Maar liefst drie van vier mannen van het kwartet Tachtigers woonden en werkten in Bussum: Willem Kloos, Frederik van Eeden en Herman Gorter. Nog een Bussums ‘luchtje’: de bedenker en uitgever van het kwartet is Wouter van Riemsdijk, die via zijn uitgeverij MemoriaeL dit en andere kwartetten en boeken uitgaf. Hij is bij velen bekend als medewerker van de Bibliotheek Naarden-Bussum. Het kwartet is in 1997 uitgekomen, twee keer herdrukt en nu uitverkocht.