Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 22 nummer 3 (december 2006), pag. 3


Wat vindt u in dit nummer?

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

INHOUD
Bussums Historisch Tijdschrift
Van chocolade, een nieuw gemeentehuis, vaandels van de vakbonden tot een unieke 'uitneembare' kaart!

Foto omslag:
Op de achtergrond K.P.C. de Bazel
Inzet: Sneeuwruimen op de Brinklaan in 1942.

Inhoud en wat vindt u in dit nummer 03

Alternatieve chocolade uit Bussum 04

Bussum buitengewoon? 16

Unieke 'oorlogskaart' 17

Herbergier in Bussum 21

Visitekaartje van de vakbond 24

Prijsvraag voor een gemeentehuis 26

Vroeger en nu 32

Colofon en verdere gegevens 34

 

DE VERENIGING

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van Russum en omgeving in het bijzonder. Zij probeert dat doel te bereiken door een documentatiecentrun in stand te houden, een tijdschrift uit te geven en tentoonstellingen, lezingen en excursies te organiseren. De vereniging heeft een aantal werkgroepen die historisch materiaal verzamelen, bestuderen en publiceren.