Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11 nummer 3 (januari 1996), pag. 84


In memoriam Henk van den Berg

Jan Hekkenberg

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Op 24 november van het vorig jaar is Henk van den Berg op 91 jarige leeftijd overleden. Hij was een zeer belangstellend lid van de Historische Kring Bussum. Intens betrokken bij de Erfgooiers, ook in bestuursfunkties. Aktief in de Bijenvereniging en de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Beide organisaties benoemden hem tot erelid. Henk bezat een fenomenaal geheugen, dat tot kort voor zijn dood nog aan kennis van Bussums verleden kon bijdragen. Met grote trots vertelde hij vaak over zijn sociaal bewogen vader, die Frederik van Eeden, Gorter en De Bazel persoonlijk had gekend.

Ook Henk was een overtuigd socialist van de oude stempel. Verdriet bleef hij houden over zijn in 1942 gefusilleerde broer Cor, wiens naam in een Bussumse straat is behouden. Een dierbare liefhebberij van Henk was het schilderen en tot het laatst hield hij zich hier mee bezig. Henk van den Berg heeft een belangrijke hoeveelheid materiaal aan de Historische Kring nagelaten, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Een echte Bussumer met vele gaven van hoofd en hart is van ons heengegaan.