Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12 nummer 1 (mei 1996), pag. 2


Van de redaktie

(van de redaktie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De redaktie wil ons lid Peter Fokker heel hartelijk bedanken voor zijn hulp bij het vervaardigen van de laatste twee Contactbladen van 1995. Door problemen met de tektstverwerker en de printer van de redaktie was het zonder zijn hulp niet mogelijk geweest om de Contactbladen te laten verschijnen. Momenteel beschikt de redaktie weer over funktionerende apparatuur.

Onze vaste drukker heeft het blad weer als vanouds verzorgd. De naam van het bedrijf is echter veranderd van Rob Pekelharing in Irnprimo; een andere naam voor dezelfde vaklui die het Contactblad al jaren verzorgen. Hoewel de redaktie vreesde deze keer helemaal geen kopij aangeleverd te krijgen, zijn wij er uiteindelijk toch in geslaagd om een gevarieerd blad samen te stellen. Dit is mogelijk doordat mevr. Bus en mevr. Van Vuure reageerden op artikelen in het vorige Contactblad en daarmee zorgden voor enkele leuke artikelen. Ina de Beer is dit keer present met een artikel over Sigarenspeciaalzaak C. Roks en Zn. Lid Jos Heetebrij beschreef zijn jeugdherinneringen aan de buurt waar hij zijn jeugd doorbracht.

Denkt u bij het lezen van dit Contactblad: Goh, ik wil ook wel eens reageren, schroom dan niet, schrijf En twijfelt u aan uw schrijftalent, dan helpt de redaktie u graag bij het op schrift stellen. Wilt u dat het Contactblad blijft verschijnen, dan hebben wij ook uw hulp erg hard nodig.