Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12 nummer 1 (mei 1996), pag. 18


Over de werkgroepen

Coby de Jong

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Sinds apnl 1995 maak ik namens de werkgroepen deel uit van het bestuur. Het lijkt mij goed de komende tijd iets over de bestaande werkgroepen te vertellen, Momenteel zijn er drie werkgroepen te weten: documentatie, architectuur en dorpskern. Dit keer de werkgroep documentatie. De werkgroep documentatie kunt U iedere maandagmorgen aan het werk zien op de Huizerweg. Met vijf zijn wij bezig met het beschrijven van de foto's, het in de computer zetten van de gegevens en het opplakken van de foto's op zuurvrij karton. Een bijzonder grote klus! Wekelijks komen er veel nieuwe ansichten en foto's binnen terwijl ook de "oude" opnieuw bewerkt moeten worden. Twee personen zijn bezig de artikelen over Bussum uit de Gooise bladen te knippen, op te plakken en te rubriceren. Onlangs hebben wij het enigszins verouderde trefivoordensysteem aangepast. De knipsels over Bussum van 1984 tot heden zijn op onderwerp bij ons te vinden. Drie van ons schrijven het nieuwe materiaal in en coderen het. Zij verwerken de gekregen aanwinsten, voorzien voorwerpen van teksten, richten vitrines en wissellijsten in, geven plattegronden, bestemmingsplannen, kadasterkaarten en platen een juiste plaats, zodat het voor iedereen makkelijk toegankelijk en bereikbaar is.

Door de heer G.M. Langemeijer, tot mei 1995 medecoördinator, is een trefwoordensysteem van het door de jaren heen verzamelde materiaal opgezet. Hij heeft een 50-tal ordners gemaakt over o.a. architectuur, onderwijs, oorlog en verzet, straatnamen, oude nota's en bidprentjes. Onze dank voor zijn inzet is zeer groot. Hij deed dit op een bijzonder zorgvuldige en gedegen manier. Dag en nacht is hij er, vooral thuis, mee bezig geweest. Het werk is helaas nog lang niet voltooid.

Oproep

Zoals U begrepen zult hebben wordt er door de documentatiegroep heel hard gewerkt. Wij komen handen te kort. Ook in onze kelder ligt nog veel materiaal dat gearchiveerd moet worden.

Wij doen daarom een dringende oproep! Meldt U, als u zich tot dit werk aangetrokken voelt, aan als vrijwilliger. Onze ervaring is, dat samen bezig zijn in een prettige sfeer plezier en voldoening geeft. Komt u eens kijken op een maandagmorgen of vrijdagmiddag op de Huizerweg. U kunt ook telefonisch een afspraak maken: tel. 6911251 (tijdens openingsuren) of 6931264 tijdens kantooruren.

Namens de werkgroepen
Coby de Jong