Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift jaargang 31 nummer 2 (augustus 2015) pag. 18-19


De NPB kerk (Majellakapel):
de Heilige Drie-eenheid en de vier evangelisten

Nol Verhagen

      
 NPB kerk (m.i.v. 2014 Majellakapel)     

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Bij het binnengaan van de kerkzaal zie je boven de kansel een rond raam. Dit raam stelt een duif voor als symbool van de Heilige Geest, omgeven door de woorden ‘Vroomheid en vrijheid’. Het raam dateert uit het oprichtingsjaar van de kerk, 1915.


       
Raam boven de kansel met duif als symbool van de heilige geest
 

 

 Het is een geschenk van de architect, C.J. Kruisweg uit Bussum, die ook diverse andere gebouwen in Bussum op zijn naam heeft, waaronder de eerste Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Generaal de la Reylaan en de Doopsgezinde Kerk aan de Wladimirlaan.

Twee andere ramen dateren van vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Zij werden op 27 maart 1940 aangeboden door de leden van de afdeling Naarden-Bussum van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB). De aanleiding was dat het op deze datum 25 jaar geleden was dat de eerste hoeksteen voor de kerk werd gelegd.

 De ramen tonen God de Vader (met de aardbol) en God de Zoon, die een zegenend gebaar maakt. Samen met het al vermelde ronde raam boven de preekstoel vormen zij de Heilige Drie-eenheid. Ook nog in 1940 werden twee ramen vervangen door afbeeldingen van de Barmhartige Samaritaan, als symbool van naastenliefde en de Verloren Zoon, als symbool van bekering.

Na de bevrijding, dus vijf jaar later, werden de overige vier ramen voorzien van gebrandschilderd glas. Zij stellen de vier evangelisten voor: 

  • Mattheus, afgebeeld met een menselijke gedaante, omdat zijn evangelie begint met het menselijke geslachtsregister, de stamboom van Christus.
  • Marcus, afgebeeld met een leeuw, omdat zijn evangelie begint met de prediking van Johannes de Doper in de woestijn.
  • Lucas, afgebeeld met een stier, omdat zijn evangelie begint met de priesterdienst van Zacharias in de tempel – de stier verwijst naar de offerande.
  • Johannes, afgebeeld met een arend, omdat zijn evangelie meteen een hoge vlucht neemt, als het ware op adelaarsvleugelen de hoogten ingaat, met het Goddelijk Woord dat mens geworden is.

 

Naar een artikel van Ds Peter Korver op de website van de Vrijzinnige Gemeente Naarden-Bussum

           
Detail van het 2e glas in lood raam van links;
afbeelding in het fragment rechts onder.
 
Detail van het 2e glas in lood raam van links;
afbeelding in het fragment links onder
 
Detail van het 2e glas in lood raam van rechts;
afbeelding in het fragment links onder