Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift jaargang 31 nummer 2 (augustus 2015) pag. 26-27


Het Sint Vituscollege: Glas-in-beton

Ruud Hehenkamp

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

 

Een bijzonder geval van ‘glas-in-iets-anders’ is te vinden inde Recreatieruimte van het het Sint Vituscollege aan de Beerensteinerweg.

De Recreatieve Ruimte staat bij de docenten en de leerlingen van de school bekend als de RR. Oorspronkelijk was dit een kapel die tegelijk met de bouw van de school in 1966 tot stand kwam. De school stond vanaf de stichting in 1955 tot 1970 onder leiding van paters Kruisheren.

In de kapel was een zijkapel, aan de linkerkant van de huidige zaalruimte. Daar stond een zijaltaar met tabernakel. En daar was een glas-in-beton raam aangebracht. Het raam was zo geplaatst dat invallend zonlicht het bekende veelkleurige effect van dit type ramen kon geven. Toen de kapel in de jaren ’80 haar liturgische functie feitelijk had verloren, is de kapel herbestemd tot Recreatieve Ruimte voor leerlingen. Later (in de jaren ’90) is de zijkapel om praktische redenen (opslag o.a.) afgeschoten van de grote zaalruimte. Toen is besloten om het glas-in-beton-raam te verplaatsen naar de achterzijde van de zaal, zodat het kunstwerk zichtbaar bleef in de ruimte waarvoor het bedoeld was. Doordat het nu op het westen was georiënteerd viel er veel minder licht doorheen. Daarom wordt het nu van achter met kunstlicht aangelicht.

Het glas-in-betonraam is één ondeelbaar geheel van beton. Hierbinnen is een aantal veelvormige vakken opengehouden waarin brandgekleurd glas is geplaatst; dit glas wordt bijeengehouden met behulp van kunsthars – dus niet met lood. Het ontwerp uit 1965 is van de kunstenaar Daan Wildschut (1913-1995) uit Bunde, Zuid-Limburg. Hij heeft ook zorg gedragen voor uitvoering en plaatsing.

De meeste afbeeldingen in het raam houden direct verband met de plek waar het raam oorspronkelijk werd aangebracht, namelijk daar waar de hosties voor de eucharistie in het tabernakel werden bewaard. De onderdelen van het raam staan symbool voor verschillende aspecten van de heilige mis. Op de bovenste rij zie je van links naar rechts: een duif (Heilige Geest, vrede), broden en vissen (verwijzen naar de wonderbare broodvermenigvuldiging), Alfa en Omega (God), het bloedend Lam Gods (offer). De onderste rij laat in dezelfde volgorde een druiventros zien (verwijst naar de wijn), een kruisherenkruisje, een anker (hoop), een vis met aureool (het Griekse woord voor vis, ichtus, is een anagram van Jesous Christos Theou Uios Soter: Jezus Christus, zoon van God, redder). Twee kleine vakken zijn abstract met glas opgevuld.

Het rood-wit kruisherenkruisje is een mooie ondertekening van en herinnering aan de opdrachtgevers.