Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift jaargang 31 nummer 2 (augustus 2015) pag. 28-29


Corverlaan 8, erfenis van de familie Boursse

Guusje Hent

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

     
 
Corverlaan 8

 

Het woonhuis aan de Corverlaan 8 is in veel opzichten een bijzonder pand, waarin ook veel Bussumse geschiedenis ligt opgeslagen. Het is gebouwd in 1905 en vervolgens tot 1979 bewoond door een en dezelfde familie, de familie Boursse.

 

Johannes Boursse werd in 1865 in Amsterdam geboren. In 1902 trouwde hij met Margaretha Feikema. Hij was werkzaam als chef de bureau bij de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij, die enkele decennia eerder de Oosterspoorweg had aangelegd en daarmee Bussum voor de grote wereld had ontsloten. De H.IJ.S.M exploiteerde ook de stoomtramlijn tussen Bussum en Huizen. Johannes en Margaretha kregen twee kinderen, Geertruida Dorothea en Johannes Martinus. Ze lieten het huis aan de Corverlaan bouwen in 1905. Na hun dood werd het bewoond door hun zoon Johannes Martinus, die gehuwd was met Margaretha Ham. Alle vier liggen begraven in een gezamenlijk graf op de Algemene Begraafplaats Bussum. Na hun dood heeft hun neef Tjerk Feikema het pand opgeruimd en toen bleek dat alle documenten van de bouw bewaard waren gebleven.
Het perceel van 690 m2 werd gekocht voor f. 3,00/m2, totaal f. 2132,50. Aannemer W. Schipper laat op 28 juli 1905 weten dat dit echt de minimumprijs is. Daar kunnen we ons wat bij voorstellen: volgens de omrekensite van het IISG vertegenwoordigt dat bedrag in 2015 een waarde van € 36,20 per m2! Het ontwerp voor het huis is gemaakt door de architecten K.P.C. de Bazel en zijn chef de bureau A.R. Wittop Koning.

 

K.P.C. de Bazel (1869-1923) kwam als autodidact in 1889 in dienst als tekenaar op het bureau van Pierre Cuypers in Amsterdam. Samen met zijn vriend M. Lauweriks richtte hij in 1895 een atelier voor architectuur en kunstnijverheid op. In 1900 kreeg De Bazel tuberculose en daarom vestigde hij zich in Bussum vanwege de gezonde lucht. Stilistisch oriënteerde De Bazel zich op de 17e-eeuwse Nederlandse classicistische architectuur. Bij hem geen invloeden van stromingen als De Stijl of de Amsterdamse School. Zelf oefende hij grote invloed uit op de woningbouw in Nederland. Typische De Bazel-kenmerken als hoge daken met dakkapellen en in het metselwerk verwerkte meanderpatronen zijn bij tal van Nederlandse villa’s uit die tijd terug te vinden. Zo ook bij Corverlaan 8.

 

Schets
Vanaf 1902 ontwerpt De Bazel diverse villa’s in Bussum, onder andere Parklaan 31, 33 en 35. Zijn ideeën komen in Corverlaan 8 tot uiting in de zeshoekige salon met glas-inlood ramen, de eetkamer met een grote schouw en in de symmetrie van de gevel. Voor het ontwerp van Corverlaan 8 ontving De Bazel de som van f 598,- . Het werk werd op 5 augustus 1905 openbaar aanbesteed in de Rozenboom. De opdracht werd gegund aan de aannemers E.P. Mouissie en J. Vreeman, die f. 6863,57 ontvingen voor het werk (bijna € 83.000 in 2015). Het pand is in 1906 gereed voor bewoning.

 

Illustraties afkomstig uit de documenten uit de jaren tijdens de, onder architectuur van K.P.C. de Bazel, uitgevoerde bouw in opdracht van J.Boursse 1905-1906. Bijeengebracht en verzorgd door de achterneef van Johannes Boursse en zijn vrouw Margaretha Feikema,Tjerk Feikema

 

 

 

 

 

 

Het glas-in-lood in het pand is naar ontwerp van De Bazel gemaakt door Werkplaats ‘de Zonnebloem’ in Laren. Dit is het atelier van Anthonie der Kinderen (1859-1835). Die kan de opdracht goed gebruiken, want hij heeft niet veel werk. Hij levert het glas-inlood voor de villa voor f. 50, “welk bedrag hij in dank ontvangen heeft”.

 

Sinds 2003 bewoont de familie Vergoossen het pand, met veel liefde voor de oorspronkelijke architectuur. Daardoor zijn de oorspronkelijke indeling, de glas-in-lood ramen en de schouw bewaard gebleven. Zelfs de bomen in de tuin zijn nog van het oorspronkelijke ontwerp voor de tuinaanleg.