Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift jaargang 31 nummer 2 (augustus 2015) pag. 37


De Zuiderkerk: het evangelie volgens Johannes 

Nol Verhagen

     
 
Zuiderkerk (coll. HKB)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

 

(Deels ontleend aan artikelen van Klaas Oosterom in BussumsNieuws, december 2010 en februari 2013)
Foto’s: Klaas Oosterom

 

Op de hoek van de Ceintuurbaan en de Abraham Kuyperlaan, waar nu een modern appartementencomplex staat, stond van 1956 tot 2003 de Zuiderkerk. De kerk was een beetje het stiefkind van de Bussumse kerken. In de volksmond werd ze wel de Vishal genoemd en eerlijk gezegd had ze daar ook wel wat van weg. Kortom, veel esthetisch genoegen was er niet aan te beleven. Ze heeft ook maar korte tijd dienst gedaan: in 1995 werd ze verlaten en in 2003 werd ze afgebroken. Op het eind deed ze dienst als oefenobject voor de Bussumse brandweer.

Maar die onaanzienlijke kerk bevatte toch een twaalftal mooie ramen. Zes daarvan zijn tegenwoordig te bewonderen in de Verlosserkerk, even verderop langs de Ceintuurbaan. Vier anderen zijn in de Brugkerk te Nieuwerbrug terechtgekomen. Twee werden door particulieren gekocht. Een aantal van de bewaard gebleven ramen zijn van de hand van de Groningse Glazenier Jan Wijkmans (1905-1961). Zij illustreren enkele verzen uit het evangelie volgens Johannes:

1:52               ‘vanaf nu zult u de hemel geopend zien’
10:11             ‘ik ben de goede herder’
12:46             ‘ik ben een licht in de duisternis’
21:15-16-17   ‘weid mijn lammeren, hoed mijn schapen’