Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift jaargang 31 nummer 2 (augustus 2015) pag. 38


Bussum in boeken

Klaas Oosterom

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

In deze rubriek bespreekt Klaas Oosterom recente en minder recente boeken. Dit keer twee recent verschenen boeken waarin Bussum ter sprake komt.
De boeken kunnen in het Documentatiecentrum van de Kring ingezien worden. Ze worden niet uitgeleend.

 

Honderd erflaters tussen Vecht en Eem

‘Van Andriessen tot Van Zutphen’ heet het boek, dat is uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE). Het zijn de namen van de eerste en de laatste persoon die in dit boekje geportretteerd worden. De honderd erflaters hebben niets anders met elkaar gemeen dan dat ze in het genoemde gebied (Noordelijke Vechtstreek, het Gooi en Baarn en omgeving) gewoond hebben en/of er hun sporen hebben nagelaten. De geportretteerden leefden van de 8e eeuw tot begin 21e eeuw. Ook doordat de samenstellers alle plaatsen in het werkgebied van TVE aan bod wilden laten komen, is een bonte lappendeken van bekende, maar voor velen vooral onbekende personen ontstaan. Wel zijn de erflaters in zeven rubrieken of aandachtvelden ingedeeld, zoals kunstenaars, bestuurders, enzovoorts.
Zo’n parade van persoonsbeschrijvingen is interessant om te lezen. Zo lees je het verhaal van Floris V, dat op school aan vele generaties kinderen is verteld. Je slaat de bladzijde om en lees je plots over de 19e-eeuwse steenrijke regent Doude van Troostwijk, die burgemeester van Loenen was. Bussum en omgeving is ‘vertegenwoordigd’ door Johan Guy de Coral (fotograaf), Johan Schoonderbeek, Dr. De Vrankrijker, Sal van Gelder, Gerard Reeskamp, K.P.C. de Bazel, Louis Bensdorp, Joseph Herman Biegel, Anton Dreesmann en Frederik van Eeden. Jammer is dat de rubriekstitels onderaan slecht te lezen zijn en dat een register op auteurs ontbreekt. Wel worden hun personalia vermeld.
Van twee erflaters had ik onlangs een biografie gelezen. Dan lees je hun beschrijving met extra interesse. Het betreft de wiskundige Brouwer en de verzetsman Reeskamp. Zo lees ik over Brouwer: “zat in het verzet, waarbij hij vooral probeerde Joodse studenten te ondersteunen”. In de biografie van Dirk van Dalen uit 2002 echter komt Luitzen Egbertus Jan Brouwer, die van Nazi’s en NSB-ers niets moest hebben, naar voren als een rechtlijnige, eigenzinnige, moeilijke man met een scherpe tong, die nogal wat vijanden had in het professorale milieu waarin hij verkeerde. Dat was mede oorzaak dat hij na de oorlog niet meteen weer aan het werk mocht en van de minister een berisping kreeg. Hij had in de bezetting doorgewerkt maar ook ondergedoken studenten bijgestaan. Hij was zeer verbitterd over deze naoorlogse behandeling. En dan de verzetsman Reeskamp. In het Gooi en omstreken zijn vele andere verzetsmensen te noemen die erflater genoemd kunnen worden. Gerard Reeskamp overleefde de oorlog; zijn herinnering wordt toch vooral in verband gebracht door de ellende die hem en zijn familie na de oorlog overkwam, waardoor zijn moedige daden minder aandacht kregen. In het boek ‘De Drogist’ van Ad van Liempt uit 2013 staat zijn leven beschreven.

De redactie van het boek berustte bij Henk Michielse en Jan Out. De beeldredactie is van Jaap Groeneveld. 40 regionale historici schreven een of meer portretten.
Van Andriessen tot van Zutphen’ is in 2015 door Nabij Producties Nijkerk uitgegeven en telt 144 pagina’s( ISBN 9789492055095). Het kost € 17,50; donateurs van TVE betalen € 15.

 

Zicht op Mariënburg

Mariënburg in Bussum was vanaf 1881 een klooster van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Het was oorspronkelijk een klooster en een pensionaat voor meisjes uit de gegoede kring. Toen deze wijze van opvoeding en onderwijs uit de mode raakte, werd Mariënburg een kloosterverzorgingshuis. Nu, in 2015, zijn de laatste zusters verhuisd naar het moederhuis in Amersfoort. De Historische Kring Bussum kreeg van de Congregatie het verzoek om de geschiedenis van Mariënburg in een boek vast te leggen.
Dit is dat boek met informatie over de Congregatie, het katholicisme in Bussum, de gebouwen, de scholen en met veel verhalen van zusters, pensionaires, personeelsleden en vrijwilligers. Ook de bouwhistorie komt aan de orde. Veel medewerkers van de Historische Kring én de archivaris van de Congregatie werkten mee. De foto’s van Dominique Gebbink zijn prachtig. En dan de foto’s uit het het verleden: spelende en kaartende zusters; de kwaliteit is helaas vaak matig. Het is een gevarieerd boekje geworden, dat zeker voor geboren Bussumers een feest van herkenning zal zijn.

Het boekje telt 88 pagina’s Het bevat een woordenlijstje met katholieke termen als ‘novice’ en ‘refter’, die ook door katholieken niet dagelijks meer gebruikt worden.
Enter Weesp gaf het boekje uit. Het kost € 18,50 en is vanaf 4 september verkrijgbaar bij de HKB en in de boekhandel, in het bijzonder in de Bussumse boekhandels Los en Bruna (ISBN 9789062623839).