Skip to main content
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 68

Een beschrijving van Bussum rond 1851

Ben Bal

Klik hier voor de pdf van dit artikel

BUSSUM, gemeente, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 632 bunders, 61 vierkante roeden, 57 vierkante ellen, waaronder 604 bunders 23 vierkante roeden 63 vierkante ellen belastbaar land.

In het jaar 1843 is in het dorp Bussum eene nieuwe Roomsch Katholijke kerk gesticht, zijnde een langwerpig gebouw, met eenen koepelvormigen toren boven den gevel en van een orgel en altaar voorzien. De pastorij is er achter aan gebouwd.

Het wapen is van keel met vijf boekweitkorrels van goud.

OUD-BUSSUM is een fraai uitgestrekt landgoed, met een aanzienlijk heerenhuis, oranjerie en andere bijgebouwen, beslaande eene oppervlakte van 108 bunders 43 vierkante roeden 36 vierkante ellen, en is een eigendom van den Heer Abraham Bredius, te Amsterdam. De lommerrijke dreven en aangename wandelpaden zijn voor ieder toegankelijk. Het huis ligt 20 minuten Noord Oost van Naarden en 3/4 uur Zuid West van Huizen.