Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 33, nummer 3 (december 2017), pag 44


Bussum in boeken

Klaas Oosterom

Klik hier voor de pdf van dit artikel
De illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting 

In deze rubriek bespreekt Klaas Oosterom boeken die passen bij het thema van in dit nummer. De boeken zijn veelal via internet te koop en in te zien in het documentatiecentrum van de HKB. 

Het leven en werken van Gretha en Adri Pieck

       

Twee begaafde kunstenaressen, nichten van de kunstenaar Anton Pieck. Tekstbijdragen (met illustraties) van zeven auteurs.
Daarna een bloemlezing van hun oeuvre. Gretha Pieck (1898-1920) maakte etsen en tekeningen. Adri Pieck (18941982) schilderde vooral. In het boek zijn ook familiegegevens opgenomen.
Het geheel staat onder de eindredactie van E. Diepenbrock.
Het boek bevat 216 pagina’s met 360 afbeeldingen, waarvan 170 in kleur.
Het is in opdracht van de Stichting Gretha en Adri Pieck in 1983 uitgegeven bij Van Holkema & Warendorf. ISBN 90 269 45140.
Marcus van der Heide publiceerde in Dagboek A.F. Pieck en herinneringen aan René De Clercq ook een aantal werken van de twee zussen. 

Drie boeken over Jan Veth

      

Leven en werk van Jan Veth

De historicus Johan Huizinga publiceerde in 1927 een biografie van Jan Veth, die in 1925 was overleden. De Bussumse kunstenaar komt hierin naar voren als iemand die veel contacten had met andere kunstenaars. In het boek zijn acht werken van hem afgebeeld.
Achter in het boek een catalogus van 956 geschilderde en grafische werken van hem met vermelding wie in 1927 de eigenaars of bezitters waren.
Het boek telt 240 pagina’s en is uitgegeven bij H.D. Tjeenk. 

Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw

Jan Veth was eind 19de en begin 20ste eeuw een vooraanstaand figuur in de wereld van de beeldende kunst. Hij wordt in dit boek vaak geciteerd en ook zijn veel werken van hem opgenomen.
De auteur is R.W.P. de Vries Jr. Het verscheen in 1943 bij uitgeversmaatschappij Oceanus in Den Haag. 

De schilder Jan Veth 1864-1925. Chroniqueur van een bewogen tijdperk

Fusien Bijl de Vroe, achterkleindochter van Veth, schreef dit boek dat geen biografie is, maar een beeld geeft van de periode 1880-1900, waarin Jan Veth werd gevormd tot wie hij zou worden. Voor dit boek zijn brieven van en aan Veth gebruikt als bron.
De uitgave verscheen in 1987 bij Thomas Rap, en telt 220 pagina’s met 193 afbeeldingen. ISBN 90-6005-253-6. 

      

Lambertus Zijl 1866-1947

Vijf auteurs, onder de redactie van Jan Jaap Hey, behandelen in dit boek de verschillende soorten beeldhouwkunst, waarin Zijl actief was.
Lambertus Zijl woonde en werkte meer dan 40 jaar in Bussum.
Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling van zijn werk, die in 1990/1991 in Assen, Eindhoven en Dordrecht plaats vond. De omvang is 208 pagina’s, met 299 zwart-wit afbeeldingen.
Het softcoverboek verscheen in 1990 en is een uitgave van het Drents Museum te Assen. ISBN 90 70884 34 8.
Op de omslag Hugo de Groot, hoekbeeld aan de Koopmansbeurs (de Beurs van Berlage in Amsterdam).