Skip to main content
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 34, nummer 1 (mei 2018), pag 3

Naar school in Bussum

De redactie

Klik hier voor de pdf van dit artikel 

De Bussumse scholen stonden al lang op het verlanglijstje van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het eeuwfeest van de Julianaschool aan de Willem Kalfflaan in 2017 was een gerede aanleiding om ermee aan de slag te gaan. Een inventarisatie van alle scholen en schooltjes in kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs vermeldt maar liefst 120 namen. Daarin zit weliswaar een aantal hernoemingen (bijvoorbeeld van De Valentijnschool in De Jaarring), maar ook dan is het nog steeds een respectabel aantal. Overigens is aan zo’n hernoeming soms een hele geschiedenis verbonden, zoals het geval was bij de transformatie van Prins Hendrikschool tot Vondelschool.

In dit nummer lichten we voornamelijk het lager onderwijs, het huidige basisonderwijs, door. Dat alleen al is een mer à boire. Vandaar dat u in dit nummer een uitvoerig artikel aantreft, waarin het hele landschap in kaart wordt gebracht. Hopelijk verdwaalt u er niet in. Mocht u ontdekken dat wij een zijweg over het hoofd hebben gezien of dat een door ons vermelde afslag niet klopt, laat het ons dan vooral weten! Het blijkt namelijk best lastig bepaalde details te achterhalen of te dateren.
Veel van de informatie in dit artikel konden we ontlenen aan de documentatie van de Historische Kring Bussum. Daarnaast boden de ingebonden jaargangen van de Bussumsche Courant en De Gooi- en Eemlander in het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen vaak uitkomst. De Bussumsche Courant is weliswaar via de website van het Gemeentearchief ook digitaal beschikbaar, maar alleen tot 1939. De Gooi- en Eemlander is digitaal beschikbaar in Delpher (het digitale archief van de Koninklijke Bibliotheek), maar alleen tot 1952. Raar maar waar: voor het meest recente verleden moet je te rade gaan bij het ouderwetse papier!

Robert Vreugdenhil zet zijn reeks over spraakmakende misdrijven in onze omgeving voort met een artikel over een sportieve insluiper uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Nel Krijnen gaat nog 200 jaar verder terug, helemaal naar de 18de eeuw, voor een onopgehelderde inbraak in de kerk in Bussum. In dit onderwijsnummer tevens een verhaal op het kruispunt van onderwijs en misdaad: een artikel van Hans Jonker over een zedendelict op de Koning Willemschool uit 1902. Let op de ‘discrete’ afhandeling daarvan – dat zou vandaag de dag beslist anders gaan!