Skip to main content
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 34, nummer 1 (mei 2018), pag 32-33

Details doen er toe!

Klaas Oosterom

Klik hier voor de pdf van dit artikel
De illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting

In Bussum staan talloze (voormalige) schoolgebouwen. Vele zijn er gebouwd en weer afgebroken; andere hebben een nieuwe functie gekregen of zijn nog steeds als school in gebruik. Schoolgebouwen van oudere datum, met name van vóór 1940 hebben soms verrassende en aparte details. Klaas Oosterom fotografeerde sommige van die opmerkelijke details en geeft er uitleg bij. Zie ook artikelen over deze scholen elders in dit nummer. 

De eerste School met den Bijbel aan de Veldweg.

De school werd gebouwd in 1892.
Architect: J.F. Everts.

Al snel kwamen er zo veel leerlingen dat er een verdieping op gebouwd moest worden. Het gebouw is opgetrokken in een voor die bouwperiode zo kenmerkende sobere stijl. Met behulp van een speels patroon van gele stenen heeft men de gevel op een eenvoudige manier kunnen verlevendigen. Kenmerkend is de hoge kwaliteit van het metselwerk met de prachtig bewaarde dunne snijvoegjes. Een en ander is alleen in de achtergevel goed te zien; de voor- en zijgevels zijn wit gekalkt. 

Middengevel van de Vondelschool, gezien vanaf de Simon Stevinweg.

Architect: J.F. Everts.

Toen de school in 1905 werd geopend, was de naam Prins Hendrikschool, naar de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Het gebouw bood later ook onderdak aan de Samuëlschool ofwel Bijbelschool, omdat de school aan de Veldweg te klein werd. De ingang daarvan kwam aan de zijkant, aan de Havenstraat. 

 

 

Trappenhuis in de School met den Bijbel in het Eendrachtpark met smeedwerk en glas-in-lood ramen.

De school werd gebouwd in 1923.
Architect: Tjeerd Kuipers.

Het gebouw stond in de Verboden Kring rond Werk IV, waar eigenlijk niet in steen gebouwd mocht worden. Er werd echter ontheffing gegeven van de verplichting om in hout te bouwen, omdat het duidelijk was dat de Verboden Kringen spoedig opgeheven zouden worden. Later kreeg de school de naam Paulusschool.

Glas-in-lood plafond in het trappenhuis van de Gooische Vakschool voor Meisjes.

Architecten: Van der Goot en Kruisweg.
De school aan de Huizerweg 54, die later de huishoudschool zou worden genoemd, en nog later de prinses Christinaschool, startte in 1921, maar het gebouw met het trappenhuis dateert van 1929.

 

Dubbele trappenhuis in voormalige Mariaschool.

In 1904 werd de Mariaschool gebouwd aan de Mariastraat. Deze meisjesschool werd later de Maria-(m)ulo en nog later Maria-mavo.
Een bijzonderheid die nog steeds in het gebouw te zien is, is het trappenhuis. Het bestaat uit twee gescheiden wenteltrappen die tegen elkaar in draaien. Op de ene trap gingen kinderen met klompjes (in de hand) naar boven. Op de andere trap de meisjes van rijkere ouders met de schoenen aan. Zo hoefden ze niet met elkaar in contact te komen. Dit onderscheid heeft tot 1937 stand gehouden.