Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984)

I N H O U D

Klik hier voor de pdf van dit artikell

 

1 "Bussum, parel van het Gooi" - Woord vooraf door voorzitter Van Berkel
3 Schenkingen
4 "Bussum door schrijversogen
5 M. Tydeman, Stad en Lande van Gooiland 
6 Willem Brandt, Kerstgedicht
7 G.M. Langemeijer, Een kijkje in het Nassaupark
10 M. J.M. Heyne, Nog wat over het Nassaupark
13 Marcus van der Heide - De oorsprong van de Muziekschool te Bussum
17 M. J.M. Heyne,- Over Bussum een boekje open gedaan ( I )
19 Redactioneel nawoord
20 Lokale historici meer dan alleen 'waterdragers' - (TROUW 17-10-84)
22 Project Spoorwegen
23 Regionale activiteiten

 

Verantwoording illustratie's

Foto's omslag en pg. 9, en illustratie pg. 8 collectie Heyne
(Origineel omslag Kerkelijk Kantoor Herv. Gemeente; pg. 9 bovenste foto opname van Bieqel zelf ? 1802/3; benedenste foto van - 1890 met dank aan Makelaar Bouwman ) .
Prentbriefkaart op pg. 2 Schenking Mevr. Bensdorp
Kerst groet 1960 op pg. 3 Schenking C.A. J. van l)ishoeck.