Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 1-2


En " BUSSUM PAREL VAN HET GOOI"

W . M. van Berkel ,voorzitter

Klik hier voor de pdf van dit artikel 

Dit is de eerste regel van het tweede couplet van het "Gooische lied", dat ik zelf nog gezongen heb.
Als geboren Bussumer in 1923 heb ik heelwat zien veranderen in ons dorp. Wat ikzelf me noq kan herinneren is o.a. de haven, waar nu het nieuwe Raadhuis staat, en het huis en de tuin van Clinge Doorenbos, waar nu het Postkantoor staat. Verder de Koeienkamp, een weiland waar nu het Industrieterrein is, tussen de Oud Bussumerweg, Frederik van Eedenweg en Driestweg. En uiteraard de oude Brink met zijn muziektent. 

Zo heb ik veel zien veranderen, maar niet altijd zien verbeteren of ver fraaien.
Het is me een groot genoegen om op verzoek van de redactie een Woord vooraf te kunnen schrijven.

De Historische Kring Bussum, opgericht 7 juni 1983, is energiek aan het werk gegaan. Hoogtepunt het afgelopen jaar was onze bemoeienis met de 100 jarige St. Vituskerk, de 'Vitusweek l van 15-23 juni, tentoonstelling en serie concerten in de Vituskerk. Wij zijn van mening dat de Vituskerk als bruikbaar monument voor Bussum behouden moet blijven.
Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van de Irenekapel, waarbij zich het extra probleem (vooral financiëel gezien) voordoet van restaureren naar de situatie rond 1845, met torentje en klok, of situatie van 1882 [zie omslag]
De leden van de Vereniging kunnen terecht in 5 werkgroepen, te weten:

  •  Dorpskern onderzoek naar boerderijen en bleekerijen van voor 1900
  •  Verzet 1940—45 : deze werkgroep organiseert in mei 1985, veertig jaar na de oorlog, een Verzetstentoonstelling in 't Spant.
  •  Literaire werkgroep verzamelt gegevens en werken van schrijvers, afkomstig uit Bussum. In voorbereiding is een Tentoonstelling van Bussumse schrijvers rond de figuur van Van Eeden en diens Kleine Johannes (1885). Van Eeden vestigde zich mei 1886 in Bussum.
  • Architectuur houdt zich bezig met het verzamelen van foto's en gegevens van bijzondere bouwwerken en hun architecten.
    De Werkgroep werkt nauw samen met leden van de Vereniging Vrienden van Het Spieghel. Streven is te komen tot een 'monumentaal' boekwerk over Bussum
  • Oudheidkamer en documentatie (- centrum)

Naast de gegevens der diverse werkgroepen dienen ook historisch belangrijke materialen, voorwerpen verzameld te worden voor onderzoek en voor het houden van toekomstige tentoonstellingen.. Er wordt hard gewerkt om een onderkomen hiervoor te vinden. De Irenekapel is wel de grootste wensdroom, de toekomst ervan echter nog zeer onzeker!

Gaarne maak ik hier nog van de gelegenhèid gebruik om de goede relaties te noemen die de Historische Kring met diverse instanties heeft, waarbij ik denk aan de Gemeente Bussum, Directie van 't Spant, Kerkbestuur St. Vituskerk en Directie van het Golden Tulip Hotel Jan Tabak.
Ook danken wij de velen, die ons materiaal hebben geschonken voor onze documentatie, van wie hier met name noemen Mevrouw A. Bensdorp en de Heer C.A. J. van Dishoeck. Tot onze verrassing droeg Marcus van der Heide zijn 'Bussum door schrijversogen' op aan de Historische Kring Bussum.Tenslotte spreek ik de wens uit, dat het hier voor u liggende Contactblad van de Historische Kring Bussum mag bijdragen tot het onderlinge kontakt tussen de leden .