Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 3

VAN DE SCHENKINGEN NOEMEN WE UIT ERKENTELIJKHEID HIER ENKELE STUKKEN .

 Klik hier voor de pdf van dit artikel

     
Fabriek v. Bensdorp Bussum .Prentbriefkaart, afgestempeld 29-8-17
Schenking Mevr. Bensdorp
 

Schenkingen van Mevrouw A . Bensdorp te Bussum

 • - Album ter herdenkinq van het 100 jariq bestaan 1840 1940 van de Hollandsche Cacao en Chocolade fabrieken Bensdorp en Co . (gebonden exemplaar)

 • - Twee 7 % obligaties van 1000 Mark van de Hollandsche Cacao en Chocolade fabrieken Bensdorp en Co .RMBH Cleve 1391 en 2927 met couponbladen , 1922

 • - Prospectus Bensdorp I nternationaal N.V. te Bussum van uitqifte van nom . f 1.500.000 4 pct 15 jarige obligatiën, 1954

 • - Voorschri t voor de bereidinq van Melkchocolade

 • - Portret van L.F.M . Bensdorp , qeb. 30-1-1884 , door Adrianus van der Plas, 1949
  -  Bensdorp's Prijscourant uit 1904

 • - Boekje "Rundum Schokolade , Pralinen, Kakao", 1960 Bundesverband der Deutschen Süsswaren industrie Bonn

 • - Krantenknipsel 10-9-1962. Laatste fusie in Cacao en Chocolade industrie . Samengaan van Bensdorp en Blooker

 •      

   - Foto Prins Bernhard liqt uit te rusten in een ' Bensdorp stoel ' 1950

 • - Prentbriefkaart uit 1917 . Fabriek van Bensdorp te Bussum (zie illustratie)

 • - Reclame kaart . Bensdorp's weltberühmter Cacao Bussum.

 

Schenkinqen van de heer C.A.J. van Dishoeck te Hilversum

 • Portret van H.J. Schimmel in lijst

 • Foto van de voormalige villa van H.J. Schimmel 'Anna's Hoeve', Nieuwe's-Gravelandsevveg I0  (later 36), waar van 1903-1955 de Uitqeversmij. Van Dishoeck was qevestiqd

 • Foto werkkamer van C.A.J. van Dishoeck in Anna's Hoeve, 20er jaren

 • Foto Villa Weltevreden aan de Nieuwe 's-Gravelandseweq 17 , van 1955 - 1983 Uitgeverij Van Dishoeck, later Unieboek

 • Diploma reclame tentoonstellinq 1909 toeqekend aan de heer C.A.J. van Dishoeck

 • Fondscataloqus van uitqaven van Van Dishoeck uit 1910

 • Catalogus van schooluitgaven uit 1946

 • Evacuatieplan Bussum A.M.E. van Dishoeck