Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 6

Dwalende door het veld

WILLEM BRANDT

Klik hier voor de pdf van dit artikel 

     

De herders en de dieren
dwalende door het veld
teder en goedertieren
hebben het wcl voorspeld;

te simpel orn te lezen
wisten zij 't toch geneld,
een ster heeft hen gewezen
wat meer dan boeken telt.

Zonder kompas of wegen
reisden zij 't wonder toe,
het hart vanzelf genegen,
geen voet geraakte moe.

Daarin is het ge!egen:
't ging zo eenvoudig toe,
ik kom het morgen tegen
in bussum of in ..oe

ik kan het straks ontmoeten
in blaricun of mook,
geleidt het hart dc voeten
daar leidt dic lichtglans ook.

Daag van de hemellwanden
maan en planeten uit,
het fluistert in mijn handen
en reist onder mijn huid:

die dieren en hun herdcr.
O Kindje in dc stal,
de wcreld raakt niet verder
eer zij u vinden zal.

     
 De Bussumsche Courant 24-12-59