Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 19

Redactioneel besluit

Redactie

Klik hiervoor de pdf van dit artikel

Gaarne sluiten, wij ons aan bij de woorden van Voorzitter Van Berkel, dat ons Contactblad bij zal dragen tot het onderlinge contact der leden.
Moge daarnaast dit eerste nummer de nodige publiciteit leveren, waardoor de jonge Historische Kring Bussum in korte tijd tot meer dan 100 leden kan uitgroeien.
Bovenal hopen wij dat het Blad in de toekomst met vele interessante artikelen gevuld wordt, liefst op zo breed mogelijk terrein : ook politiek, cultureel, kerkelijk om er een paar te noemen.
Gaarne nodigen wij de leden uit om bijdragen èn advertenties te leveren. De opzet van het Blad is om zo mogelijk dit te bekostigen uit de opbrengst van de advertenties.
Voor de prijs der advertenties, zie binnenpagina.

Op 20 oktober had in Haarlem een interessant Symposium plaats, waarover wij uit Trouw een artikel plaatsen "Lokale historici meer dan alleen 'waterdragers"
De Gooi- en Eembode van 8 november berichtte uitvoerig over het nieuwe project met thema Spoorwegen. Ook hiervan een klein gedeelte.
Dat onze lokale 'historici' vele bouwstoffen voor ons Blad leveren !