Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 1 (december 1984) pag 24

Verschenen publicaties

Klik hier voor een pdf van dit artikel

W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur

Handleiding voor de beoefening - van Lokale en Regonale geschiedenis

Weesp Fibula / Van Dishoeck
f 32,50

 

Robert Rentenaar

Vernoemingsnamen

Een onderzoek naar de rol van vernoeming in de Nederlandse toponymie.
Proefschrift Adam 1984.
Publicatie van het P.J. Meertens-lnstituut te Amsterdam
f 49,-