Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (juli 1987) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel 

Historische Kring Bussum

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder
 De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet. 

Lidmaatschap 
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal ƒ 20,- op rek.nr. 55.40.44.544  van de ABN Bank te Bussum , t.n.v. Hist. Kring Bussum  (Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het Contactblad gratis.
De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 3.- 

Bestuur:
G.M. Langemeijer voorzitter Regentesselaan 33 1405 EJ BUSSUM tel. 10114
H. Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ BUSSUM tel. 37239
Th. A. J. Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ BUSSUM tel. 14685
A.C. Leenders-Schreiner Groot Hertoginnelaan 27 1405 EB BUSSUM tel. 36484
W.A.H. Voorneman-Prins Pr. Willem van Orangelaan 1 1412 G3 NAARDEN tel. 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W.D. Kuyl Voomeulenweg 45 tel. 14235 1402 TH BUSSU
W. van Riemsdijk Karel Doormanlaan 126 tel. 035-42309  1215 NR HILVERSUM

Redactie Contactblad
E. Witteveen Brediusweg 14a tel. 13630 (redactie-adres)
F. Bos Stargardlaan 10 tel. 41382 (verslaggeving)
G. de Mol van Otterloo Kam. Onnesweg 72 te1. 30421 ( verslaggeving)
Advertenties:
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. ƒ 60,--/ƒ 120,-- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen). Opgave met ontwerp: Brediusweg 14a Bussum