Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september 1989) inhoud


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

INHOUD

 2 Van de Redactie
 3 G.Langemeijer: Bussum rond 1860
 7 Ina de:Beer: In gesprek met Lambertus Rokebrand
11 Marcus van der Heide: poëzie in grafiek en kalligrafie
17 Joke Vos: Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting Wed.D.Pouw
21 Herman Gorter 100 jaar mei
23 Hooien en hooibergen, Documentatieafd.HKB
25 Bussumse toestanden
27 Schenkingen aan de afdeling documentatie

 

AGENDA

Maandag 11 september 1989
Lezing over Herman Gorter -door de heer Enno Endt
Nog nader te bepalen openingsdatum
Tentoonstelling over K.P.C.de Bazel door leden van de afdeling Documentatie. U kunt de tentoonstelling, die twee à drie weken zal duren, half september verwachten. Te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek.
Maandag 15 november 1989
Opening van de door de heer M.Heyne verzornden fototëntoofistelling : "Bussum rond de- eeuwwisseïing". De heer Heyne zal de tentoonstelling inleiden.

 

Verantwoording illustraties

pag.3, 4:M.J.M.Heyne
pag.7, 10, 11: familie Rokebrand
pag.15: ets van Christine Hilsum-Beuckers
pag.17, 18, 19: de dames A.en C.Pouw


Kopij voor het decembernummer vóór 15 november inleveren bij de redactie.