Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september1989) pag 23


Lezingen

G.M. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Hooien en hooibergen

Op maandag 10 april werd de lezing met dia's over "Hooien en hooibergen" verzorgd door leden van de Historische Kring Blaricum. Het was een genoegen de prachtige dia's te zien en te luisteren naar mensen die grondig op de hoogte waren hoe dat vroeger allemaal toeging. Duidelijk werd dat er heel wat vakmanschap nodig was om een hooiwagen op te kunnen tasten en mooi te "kammen" om daarna dan trots het dorp binnen te rijden. Het maken van een hooiberg en het ophogen van het hooi was een kunst apart, mede ook door het brandgevaar door broeiing.
De heren vertelden met zoveel geestdrift dat wij meeleefden met hen die dagen achtereen onder de brandende zon van 's morgens zéér vroeg tot 's avonds bij het vallen van de duisternis, zonder warme maaltijd, dat slopende handwerk verrichtten.

 

Documentatie Historische kring Bussum Lezing woensdag 7 juni

Op het laatste moment moesten wij afzien van het oorspronkelijk geplande onderwerp. De documentatieafdeling van onze kring werd gelukkig bereid gevonden iets te vertellen over hun werk.
De heer W. van Berken vertelde uitvoerig over het vele werk dat een groep van zeven personen ten behoeve van onze vereniging iedere maandagochtend verricht. Hij zette uiteen volgens welk systeem gewerkt wordt en hoe alles toegankelijk gemaakt wordt. Bovendien liet hij zeer veel materiaal zien. Waarom hebben wij een documentatieafdeling nodig of anders gezegd proberen wij een historisch archief over Bussum op te zetten? Naast andere bronnen zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk of provinciaal archief is ook een eigen archief nodig, deels om te dienen als wegwijzer naar andere bronnen maar ook voor het opslaan van eigen materiaal, zoals bijvoorbeeld: foto's / ansichten, oude (land)kaarten, kadasterkaarten, boeken over Bussum, kranteknipsels, tijdschriften waarin artikelen over Bussum staan, jubileumboeken over verenigingen e.d., oude adres- en telefoonboeken, oude aktes, voorwerpen, pentekeningen en nog vele andere interessante zaken.
Het is nu eenmaal zo dat als men iets over Bussum zou willen gaan schrijven, dan moet men zich eerst kunnen oriënteren of daar soms al iets over geschreven is. Extra zoekwerk kan worden voorkomen door een bezoekje aan de documentatieafdeling. Het eigen onderzoek kan dan aangevuld worden met reeds aanwezige gegevens.
Er is nog zeer veel werk te doen. Hulp van leden is zeer welkom. Men hoeft zich niet te binden aan een bepaalde dag. In overleg met de heer Van Berken (tel. 19808) kan Uw beschikbare tijd ingepast worden. Het is trouwens de beste manier om er in te komen en om daarna zelf eens een onderzoekje te doen.