Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september1989) pag 24


Ongewenschte voorlichting

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Dat het Prins Hendrikkwartier de laatste jaren steeds weer onderwerp van gesprek was kon men lezen in de dagbladen. Ook het Voorlichtingsblad van de Gemeente Bussum besteedde hieraan veel aandacht.

Tijdens een bijeenkomst, die voor de bewoners van het Prins Hendrikkwartier op het gemeentehuis was belegd, laaiden de emoties soms hoog op. Vooral het pand Prins Hendriklaan nr. 1, waar Dr. H. van der Upwich jarenlang gewoond heeft, werd aan veel kritiek blootgesteld. Tot overmaat van ramp brandde de villa af. Ook geruchten dat de villa nr. 6 op de hoek van de Prins Hendriklaan zou worden gesloopt, staken de kop op.

Mochten de huidige bewoners van het Prins Hendrikkwartier denken dat zich in de geschiedenis nooit iets heeft afgespeeld, dan vergissen zij zich.
Vijfentachtig jaar geleden speelde zich een heel ander incident af. Het Goois Nieuwsblad van maandag 24 april 1967 gaf ter gelegenheid van "150 jaar Bussum" een jubileum-uitgave uit. Hierin werd een artikel opgenomen uit 1904 van een bewoner van het Prins Hendrikkwartier over "Bussumsche toestanden".