Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september1989) pag 24b


Een oud fotoalbum

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

In ons Contactblad van december 1988 deelden wij U mede dat de erfgenamen van de heer C.D. van Vliet onze vereniging een zeer groot aantal waardevolle papieren hadden geschonken. Enkele maanden daarna schonk diezelfde familie ons in bruikleen een heel dik fotoalbum eveneens afkomstig van de heer C.D. van Vliet. Naast bekende foto's troffen wij daarin ook een groot aantal unieke foto's aan. Vooral de soms zeer uitvoerige informatie bij de foto's maakt dit album -historisch gezien -zo waardevol. Wij willen de familie van Vliet in dit Contactblad openlijk van harte bedanken voor hun geste. Voor de kennis van Bussum is dit album van groot belang.