Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 3 (december 1990) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Doelstelling
De historische kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en het belangstelling kweken voor "historie"in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De kring tracht dit  te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene aktiviteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot een van de volgende werkgroepen: Architectuur, Dorpskern, Literatuur, Oudheidkamer en Documentatie en Verzet. 

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring door overmaking van minimaal f. 20,- t.n.v. Historische Kring Bussum op girorekening 4616807. De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het "CONTACTBLAD" gratis.
De prijs van losse nummers bedraagt f. 3,- 

Bestuur

A.Gouka, voorzitter Brinklaan 98 1404 GR Bussum tel. 35945
M.Monster-Duijvesteijn, vice-voorzitter Schwerinlaan 1404 AV Bussum tel. 49097
B.J.W.Ba1, penningmeester Pluimenmeent 1218 BJ Hilversum tel. 30829
P.P. Goddijn-Noort, secretaris Herenstraat 105 1406 PC Bussum tel. 10871
G.I.de Mol van Otterloo-Ramondt Kam.Onnesweg 72 1402 EK Bussum
"Contactblad"
W.van Riemsdijk Lijsterlaan 53 1403 AS Bussum tel. 38316

Ledenadministratie
B.J.W.Ba1, te1.30829 Pluimenmeent tel. 30829 1218 BJ Hilversum 

Redaktie Contactblad
F.H.Bos, redaktieadre,verslaggeving Stargardlaan 10 1404 BD Bussum tel. 41382
G.I.de Mol van Otterloo-Ramondt, redaktieadres, verslaggeving Kam.Onnesweg 72 1402 EK Bussum tel. 30421 

Documentatieafdeling
De prijs voor een halve/hele pagina bedraagt resp. f.60,- /f. 120 ,-per seizoen (3 x plaatsen).