Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 3 (december 1990) inhoud

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Inhoud

3 Oproep van het bestuur (vervolg), A.Gouka
5 Agenda Jaarvergadering en jaarverslag
7 Agenda bijeenkomsten HKB
9 Gesprek met Jan van Ernst, I.de Beer
17 Geletterd Bussum, toespraak R.Geel
23 De bevolking van Bussum sedert 1890 (vervolg) J.H.van Stuijvenberg
26 Een grote brand in Bussum, Martin Heyne, Nel Krijnen-van Gog
31 Het landgoed Cruysbergen, G.M.Langemeijer
37 Bericht van de afdeling Dokumentatie, W.M.van Berkel
38 Roofovervallen in Bussum, K.Ruijzendaal
41 Documentatie
42 Activiteiten in de regio

Verantwoording illustraties: pag. 10, 11, 12, 13, J. van Ernst, 21 foto Gooi- en Eembode, 41, afdeling dokumentatie HKB

Kopij voor het meinummer voor 1 april 1991 inleveren bij de redaktie.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP MAANDAG 14 JANUARI 1991
................................................