Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 3 (december 1990) pag. 2

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

van de Redactie

Zo'n laatste nummer van het jaar biedt de redactie de gelegenheid diegenen te bedanken die ertoe hebben bijgedragen dat het het blad ook in 1990 weer als lezenswaardig produkt heeft kunnen verschijnen. Immers, uw medewerking is onontbeerlijk. Wij hopen het komende jaar wederom op u te mogen rekenen.

Ditmaal een extra dik nummer met een aantal interessante artikelen die uw aandacht vragen. Het aanbod is gevarieerd: Over Bussumers van vroeger en nu, bekende en minder bekende; interview en toespraken; het jaarverslag en de agenda van de jaarvergadering (waar u allen hartelijk welkom bent) en voorts zaken die Bussum in het verleden tot een aantrekkelijk en leefbaar oord hebben gemaakt. Een erfgoed waar al veel aan geknaagd is en nog wordt. Oude panden en waardevol natuurschoon dreigen nog steeds ten offer te kunnen vallen aan individuele en commerciële belangen. Een dergelijke voor het relatief jong historische aanzien van Bussum schadelijke ontwikkeling wordt opgeroepen door het ondoorzichtige beleid dat hier ter plaatse door B&W wordt gevoerd; het uitblijven cq. vertragen van toegezegde besternmingsplannen; een welstandscollege - waarvan één der leden n.b. voorgedragen door de HKB - dat blijk geeft van een onduidelijke taakstelling danwel - opvatting en tenslotte het machtigste orgaan: de gemeenteraad die, na eerder ingenomen krachtige stellinqname, geneigd is tot bloedeloze cornpromissen te vervallen.
Het zou goed zijn als ook de HKB terzake eens haar positie bepaalde. Het jubileumjaar 1991 biedt daartoe een goede gelegenheid.

De redactie wenst alle leden een voorspoedig en de HKB een actief een constructief 1991 toe.

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 1991 op
MAANDAG 14 JANUARI 1991
WAAR? Bibliotheek Bussum-Zuid naast theater 't Spant
HOE LAAT? 20.00 uur
KOMT ALLEN !