Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 3 (december 1990) pag. 22

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Persbericht boek Bep de Boer

Bij de redaktie kwam het volgende persbericht binnen:

Eind november begin december zal er weer een boek verschijnen van Bep de Boer. Van een jaargang oude kranten, "De Nieuwe Gooilander" uit 1922, het Nieuws en Advertentieblad voor Naarden-Bussum en Huizen, stelde hij een boek samen met een schitterende inhoud. Die inhoud bestaat uit familie- en zakenadvertenties, burgerlijke stand, kerkberichten en predikbeurten, mededelingen uit de gemeenten, plaatselijk en gemengd nieuws, faillisementen en rechtzaken. In dat jaar gebeurde er voor die tijd ontzettend veel en dat vinden we terug in dit boek. Het boek is als een krant te lezen. Het begint in januari 1922 en gaat zo per maand door naar december.

Voor genealogen zal dit heerlijk materiaal zijn, want we vinden achterin een index met maar liefst meer dan 1600 familienamen op alfabet. Er was dat jaar o.a. heel veel te doen over de "samenvoeging'. Men wilde n.l. de 5 gemeenten Naarden-Bussum-Huizen, Blaricum en Laren samenvoegen tot één gemeente, en dat nam niet iedereen. Daarvan vinden we heel veel berichten in dit boek.
Ook was er veel te doen over de spoor en tram en verder de meest kostelijke verhalen uit "Gooi-Noord" zoals dat nu heet.

Het boek heeft ruim 100 pagina's op A4 formaat, is gebonden in een 250 grams cyclaamkleurig omslag en de inhoud wordt gedrukt op 90 grams wit papier, Alfa de Luxe Satimat. Het boek wordt door De Boer in eigen beheer uitgegeven in een beperkte oplage. Wie zeker wil zijn van een exemplaar van dit nieuwe Gooise boek kan het nu reeds bestellen door f. 17,50 (+ f 2,50 porto voor hen die buiten Laren wonen) over te maken op gironummer 15 08 152 t.n.v. G.L.De Boer te Laren met vermelding van "De Nieuwe Gooilander". Voor half december zal worden getracht dit boek dan bij U te bezorgen.