Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 3 (december 1990) pag. 37

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Bericht van de afdeling Documentatie

W.M. van Berkel

Onze groep werkt sinds 1986 elke maandagochtend van 9.15 - 12.15 uur in de Openbare Bibliotheek "Zuid". De groep bestaat uit 6 dames en 4 heren. Er heerst een zeer goede sfeer en er wordt veel werk verzet. Dit vele werk hebben we uitsluitend te danken aan onze goede gevers die ons het materiaal hebben verstrekt. Het is te veel om alle schenkers te noemen, maar klein of groot, weinig of veel, alles wat binnen komt is welkom. Hierbij denken wij aan foto's, dokumenten, schilderijen, snuisterijen, krantenartikelen en verder alles wat met Bussum te maken heeft. Alles wordt nauwkeurig geregistreerd en opgeborgen op systeem.

Enkele bijzondere aanwinsten vragen speciaal onze aandacht.
1. In 1988 ontvingen wij de complete inventaris van de Bussumse Waterleiding Mij. Het is echter zo veel dat wij dit met onze eigen werkgroep niet aankunnen. Dit werk is door het bestuur uitbesteed en wordt voor ons uitgezocht. Dit jaar wordt er aan begonnen.

2. Wij ontvingen in oktober j.l. veel archiefmateriaal van diverse Gooise kranten, ca. 6000 foto's en krantenartikelen. De heer Jansen is reeds aan het sorteren wat van Bussum is en van de omliggende gemeenten.

3. In april j.l. hebben we contact gehad met de Bussumse brandweer. Ook hun archief staat tot onze beschikking, maar wel onder voorwaarde. Wij maken het archief van de brandweer in orde en boeken het bij ons in. Het materiaal blijft echter in de brandweerkazerne, maar is vrij toegankelijk voor leden van de Historische Kring Bussum; dit in overleg met de afd. Dokumentatie.

Daarom een dringend verzoek aan U. Bent U geinteresseerd en kunt U tijd vrij maken om te helpen bij het rangschikken en sorteren van dit archief, dan bent U van harte welkom. U kunt nadere inlichtingen krijgen op elke vrijdagmiddag en elke le vrijdagavond van de maand in de bibliotheek. Bij verhindering kunt U bellen naar W.M.van Berkel tel.19808 of naar de bibliotheek tel.31473. We denken aan 2 personen die eventueel samen kunnen werken. Wij zouden U zeer erkentelijk zijn en verwachten spoedig enige reaktie van U.