Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 3 (december 1990) pag. 42

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Activiteiten in de regio

Goois Museum Hilversum

t/m 20 janauri Hilversum dorp anno 1850
Deze expositie vindt plaats ter gelegenheid van het derde lustrum van de Hilversumse Historische kring "Albertus Perk".
In de tentoonstelling is een aantal thema's uitgewerkt: middelpunt vormt een maquette van het dorp Hilversum op schaal, gebouwd liggend tussen de enggronden. De maquette wordt toegelicht met dia's van huizen en straten van toen en daarbij wordt de situatie van nu vergeleken. overzicht van leven en werken van de hier gevestigde kunstschilders - allen van de romantische stijl de demografische overzichten van het dorp gebaseerd op de studies van de in 1850 aangelegde bevolkingsregisters voorts wordt belicht het onderwijs - de postgeschiedenis - de joodse gemeenschap in Hilversum - arbeiderswoningen.
De in de tentoonstellig behandelde onderwerpen zijn ook beschreven in een boek.

2 februari t/m 3 maart
"Boereninterieurs op schilderijen"; expositie i.s.m. Rijksmuseum Twenthe en Museum Kampenland

Stichting het Nederlands Vestingmuseum

22 december t/m 6 januari:
Tentoonstellimg over "De restauratie van de Vesting"

Stichtng Tussen Vecht en Eem

Het 1840 nummer van Tussen Vecht en Eem
Op 3 november 1990 is het boekwerk "Holland rond 1840"verschenen. In onze regio hebben de historische kringen Oud-Muiderberg en Blaricum een bijdrage aan deze bundel geleverd. In het decembernummer van 1990 heeft het tijdschrift Tussen Vecht en Eem ook ingehaakt op het thema 1840.
Er zijn 11 gevarieerde bijdragen uit het Gooi over 1840 bij de redactie binnengekomen. Deze konden helaas niet allemaal tegelijk in dit nummer worden opgenomen. Plaatsing hiervan zal nu in het eerstvolgende nummer van TVE in februari plaatshebben.
Het nummer opent met een inleiding van dr. A.C.C. de Vrankrijker. Naast algemene onderwerpen over Blaricum, Bussum ,Huizen anno 1840 zijn er ook speciale onderwerpen beschreven over grondtransacties in het Gooi, het herenhuis Valkeveen, schrijven of spinnen, onderwijs en alfabetisering in Hilversum , het Bartholomeusgast- en armenhuis in Weesp. Inlichtingen over het 1840 nummer tel. 02159-13630