Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 3 (december 1990) pag. 43

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Cursus historisch onderzoek

In ianuari 1991 begint de cursus "Historisch onderzoek". In 5 bijeenkomsten zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Wat is geschiedenis? Uiteenzetting over begrip "geschiedenis" en het tot standkomen van een historisch onderzoek;

Bronnen van de geschiedenis. Bespreken van de bronnen van de geschiedenis (primaire, secundaire bronnen, archiefonderzoek, literatuuronderzoek);

Indelingen in de geschiedenis. Soorten geschiedenis, o.a. lokale en regionale geschiedenis;

Wetenswaardigheden, informatie over vindplaatsen, bibliografien, bronnenuitgaven, verzamelwerken, tijdschriften en verenigingen in het bijzonder met betrekking tot de regio.

E.e.a. toegelicht met dia's en voorbeelden die betrekking hebben op de Gooise geschieden√≠s. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Ieder die belangstelling heeft voor de Gooise geschiedenis en graag zelf historisch onderroek wil doen is welkom.
De kosten bedragen ongeveer f. 25,--. De cursus za1 worden gegeven door Mevr. Drs. M.W.J.L. Boersen, bestuurslid van Tussen Vecht en Eem.
De cursus wordt gehouden in het Goois Museum te Hilversum.
Belangstellenden kunnen zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij Mevr. Drs. M.W.J.L.Boersen, Anna Paulownalaan, 1472 AK Naarden,