Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 1 (? 1991) pag. 6

Historisch onderzoek 

Gerard Langemeijer

Na lezing van bovenstaande titel slaat een enkeling misschien deze bladzijde haastig om. Zelf mijd ik steeds de binnenzijde van de omslag van dit blad te lezen,waarond het "kopje" DOELSTELLING medegedeeld wordt wat hét DOEL is van onze vereniging, Het is niet animerend. Een buitenstaander vertrouwde mij toe dat hij liever ging vissen of een rebus oplossen. Het hielp niet door hem te vertellen dat wij in feite dat ook doen,zij het op een iets andere wijze, Je moet iets van een puzzelaar in je hebben om plezier te hebben aan historisch onderzoek, Als een visser moet je aas uitgooien om iets op te hengelen,

Maar eerlijk gezegd,vooral in het begin zit iedereen met een groot probleem,n.l. hoe kom ik aan een onderwerp en waar haal ik gegevens vandaan, Het is een reële vraag maar juist daarom is er zo enorm veel materiaal verzamela dat U kunt vinden in ons archief.

Recent is onze Kring in het bezit gekomen van uniek materiaal waar nooit eerder uit gepubliceerd is. Het gaat hier om brieven die bij de gemeente Bussum zijn binnengekomen in de periode 1817-1887. De brieven zijn per onderwerp gerebruceerd , b.v. armoede, gezondheid, zanderij, wegen en verkeer enz.

Iemand die een beetje schrijven kan , vindt daarin stof in overvloed. Gaat men b.v. uit van het onderwerp ONDERWIJS dan kan men' een prachtige schets maken van de hoofdonderwijzer en de levensomstandigheden in BUSSUM, Neemt men het onderwerp; WEGEN EN VERKEER dan komt men heel wat oude namen van wegen tegen, modderpaden en diepe duisternis 's avonds. Neemt men de map: J.H. Biegel dan komt men een man tegen die Bussum groot gemaakt heeft door zijn talloze adviezen aan de gemeenteraad. Niet voor niets vroeg die gemeenteraad hem om zitting te nemen in de commissie die een grenswijziging met Hilversum tot stand moest brengen.

Kortom boeiend materiaal voor iemand die graag eens wat schrijven wil.
Geen saaie boel, De historie kan ons veel vertellen .

 

NB In 8 mappen zijn de volgende 15 onderwerpen ondergebracht:
Armoede / gezondheid
Bedrijven / belasting
H.J.Biegel
Gemeente
Godsdienst / onderwijs / politiek
Schippers / landbouw en veeteelt / kadaster
Zanderij / schutters en militie
Verkeer en wegen