Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 2 (september 1991) colofon

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

HISTORISCHE KRING BUSSUM

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot een van de volgende werkgroepen: Architectuur, Dorpskern, Literatuur, Oudheidkamer en Documentatie. 

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van minimaal f 20,-  op girorekening 4616607 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar. 

Bestuur
Voorzitter: A. Gouka,  Brinklaan 98 1404 GR Bussum, tel. 35945
Vice-voorzitter: M. Monster-Duijvesteijn,  Schwerinlaan 5 1404 AV Bussum, tel. 49097
Penningmeester: B.J.W. Bal,  Pluimenmeent 2 1218 BJ Hilversum, tel. 30829
Secretaris: P.P. Goddijn-Noort,  Herenstraat 105 1406 PC Bussum, tel. 10871

Redactie Contactblad:
F.H. Bos, Stargardlaan 10 1404 BD Bussum, tel. 41382
J. Vos, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum, tel. 36710

Ledenadministratie:
B.J.W. Bal zie boven

Advertentie-opgave:
A. Gouka zie boven

Documentatieafdeling 
De documentatie-afdeling bevindt zich in de Openbare Bibliotheek aan de Dr. A. Kuyperlaan 5 te Bussum.
De openingstijden zijn als volgt:
- elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
- elke EERSTE vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur
Tijdens de zomermaanden is de documentatie-afdeling gesloten.

Losse nummers Contactblad
Losse nummers zijn à  f 3,- per sruk verkrijgbaar bij de penningmeester.

 Advertenties
De prijs voor een hele pagina bedraagt f 120, per jaar (3x  plaatsen). Voor kleinere advertenties geldt een evenredig tarief.